Skip to main content
Tiskové zprávy

Nevládní organizace jsou proti zabíjení krokodýlů

By 2006-11-297 září, 2020No Comments

Dnes 29. listopadu apeluje skupina nevládních organizací (NESEHNUTÍ, Greenpeace ČR, Děti Země, Svoboda zvířat, Ochránci hospodářských zvířat, Společnost pro zvířata, Česká společnost pro výživu a vegetariánství a další) na zemědělskou firmu Agrodružstvo Jevišovice, aby se zřekla záměru vybudovat krokodýlí farmu s jatkami v obci Velký Karlov na Znojemsku. V plánovaném areálu má být umístěno cca 800 krokodýlů nilských a každý rok 200 – 250 těchto zvířat zabito pro kůži na luxusní oděvy a maso do drahých restaurací. Ochránci zvířat odeslali otevřený dopis vedení agrodružstva. Proti záměru se také vyslovilo již téměř 250 občanů a občanek svým protestním e-mailem.
Otevřený dopis odesílají nevládní organizace NESEHNUTÍ Brno, Česká společnost pro výživu a vegetariánství, Greenpeace ČR, Děti Země, Svoboda zvířat, Ochránci hospodářských zvířat, Společnost pro zvířata – ZO ČSOP, brněnská místní skupina Hnutí DUHA Brno a podpořila jej i odborná sekce ochrany zvířat Strany zelených. Apel zaslaný investorovi Agrodružstvu Jevišovice požaduje ustoupení od záměru vybudovat krokodýlí farmu a zejména jatka na tato zvířata. Agroturistický areál s krokodýlí farmou má sloužit jako jakási monotématické zoologická zahrada, ale hlavně v něm má být umístěno cca 800 krokodýlů nilských a každý rok 200 – 250 těchto zvířat zabito pro kůži na luxusní oděvy a maso do drahých restaurací.
„Malý chov krokodýlů již ve Velkém Karlově existuje a nevládní organizace se proto nestaví pro jeho využití pro agroturistické účely – to je ostatně i proklamovaný hlavní zájem investora. Zásadně však nesouhlasíme s chovem až 800 zvířat a jejich zabíjením na jatkách,“ popisuje požadavky dopisu Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ. Důvody pro upuštění od záměru jsou jasné – nevládní organizace ho považují za vysoce nevhodný v kontextu výchovy dětí i dospělých k respektování divoké přírody a výchovy k úctě k životu. Projekt také nebude mít přínos pro většinu obyvatelstva (jak místního, tak celorepublikového), neboť jde o produkci luxusních surovin (kůže na módní doplňky, maso pro luxusní restaurace).
Proti záměru vybudovat krokodýlí farmu a jatka se postavilo k dnešnímu dni také téměř 250 ochránců a ochránkyň zvířat z České republiky. Ti poslali ze speciálních stránek NESEHNUTÍ pro ochranu životního prostředí http://ekobrana.cz e-mail vedení Agrodružstava Jevišovice. Další e-maily odesílají lidí průběžně a tuto možnost propagují i další nevládní organizace.
Proti zabíjení divokých zvířat zařazených na celosvětovém seznamu ohrožených druhů CITES se aktivně postavila i skupina obyvatel z Velkého Karlova a v této věci podali i připomínky k dokumentaci záměru. Jejich názory však byly „nezávislými odborníky“ arogantně bagatelizovány a odpůrcům bylo nesmyslně doporučováno řešení formou hledání azylu v cizích zemích.
Více informací:
Jiří Koželouh (NESEHNUTÍ) – 723 559 495