Skip to main content

Více než desítka brněnských občanských iniciativ se podepsala pod otevřený dopis adresovaný představitelům a představitelkám města Brna s žádající skutečné zapojení veřejnosti do diskusí o novém územním plánu města. Ve svém prohlášení brněnské neziskové organizace na jedné straně oceňují skutečnost, že město vůbec nějaké veřejné diskuse k novému územnímu plánu pořádá, na druhé straně kritizují jejich jednostrannost, formálnost a absenci alternativních pohledů z řad veřejnosti. Prohlášení organizací, za kterými stojí různé brněnské občanské kampaně, které svými podpisy podpořily tisíce lidí z Brna, obsahuje směrem k městu nabídku spolupráce při navrhování odborníků a odbornic, kteří by do debat o územním plánu přinesli alternativní pohledy a zprostředkovali postoje významných částí veřejnosti. Otevřený dopis byl představitelům a představitelkám města odeslán dnes v den konání první tematické besedy k územnímu plánu.

Dne 15. listopadu tohoto roku zveřejnilo město Brno koncept nového Územního plánu města Brna. Od tohoto okamžiku má možnost se široká veřejnost seznamovat s podobou návrhu dokumentu, který může po dopracování jako územní plán města předurčit na dlouhé roky i desetiletí podobu města Brna i možnosti a způsoby jeho rozvoje. Již v den zveřejnění dokumentu se objevily první výhrady k jeho obsahu ze strany občanského sdružení NESEHNUTÍ. Dne 24. listopadu 2010 se konalo v budově magistrátu první setkání veřejnosti se zpracovatelem konceptu a zástupkyněmi města. „Udělat připomínkování dokumentu, který se dotýká čtyřsetisícového města v místnosti, kam se vejde maximálně pět či šest desítek lidí, nebyl šťastný nápad,“ komentuje Milan Štefanec z NESEHNUTÍ fakt, že řada zájemců o diskusi se do sálu pro jeho přeplněnost nedostala a tedy odešla. Jako problematičtější ale vidí skutečnost, že na setkání s veřejností byl prezentován pouze názor zpracovatele konceptu územního plánu a pracovníků a pracovnic magistrátu. „Na diskusi chyběla jakákoliv korekce předkládaných stanovisek a tvrzení zpracovatele, či fundovaná oponentura navrhovaných řešení. Vlastně o skutečnou diskusi ani nešlo, neboť občané se mohli pouze ptát a z diskusního panelu zaznívaly pouze jednostranné a často zavádějící odpovědi“, hodnotí průběh městem organizovaného setkání Štefanec, který se jej jako divák zúčastnil.

Představu, že by zapojení veřejnosti do připomínkování konceptu územního plánu města Brna nemělo být pouze formální a že by na panelu tematických diskusí měli být i na městu nezávislí odborníci/ice a zástupci a zástupkyně občanských iniciativ podporuje také právnička Petra Humlíčková, legislativní koordinátorka celostátní organizace Zelený kruh. „Zeptat se občanů, co jim v blízkosti jejich bydliště chybí či čeho si váží a chtěli by chránit, to je jedním z cílů zapojení veřejnosti do územního plánování. Důležité je jejich názory vyslyšet a v územním plánu zohlednit. Aktivní zapojování občanů a pečlivé zpracovávání jejich mnohdy protichůdných názorů je sice cestou dlouhou a obtížnou, městu se ale brzy vrátí ve spokojených občanech.“ komentuje význam územního plánování Humlíčková.
Otevřený dopis adresovaný Radě města Brna a Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna podepsalo jedenáct brněnských občanských iniciativ. Jde o sdružení, která se zabývají tématy úzce souvisejícími s územním plánováním města Brna a která představují některé alternativní koncepty rozvoje města v určitých oblastech (doprava, maloobchod, zeleň), či se zabývají problematikou jednotlivých městských částí. Jejich konkrétní iniciativy podporují také tisíce lidí žijících v Brně, kteří svoji podporu vyjádřili např. svým podpisem za vyhlášení referenda o poloze brněnského vlakového nádraží, petice Brno v akci, podpisové akce proti stavbě hobbymarketu v Ivanovicích apod. Ve svém dopise občanská uskupení však pouze nekritizují dosavadní projednávání konceptu územního plánu Brna s veřejností, ale také nabízejí pomoc a spolupráci při hledání fundovaných osob, které by na panelových diskusích k územnímu plánu mohly přinášet obohacující pohledy a přispět k účinnějšímu zapojení veřejnosti do projednávání.
„Podle našeho názoru město neposkytuje veřejností jasné návody jak se do přípravy územního plánu dle zákona zapojit. Ani z webových stránek města, ani z veřejných diskusí se občané nedozvědí o některých zásadních způsobech, jak přípravu územního plánu mohou ovlivnit. Jedním z nich je například institut zástupce veřejnosti, tedy osoby, která pod svoji námitku ke konceptu územního plánu získá minimálně dvě stě podpisů a zvýší tak právní váhu tohoto podání“, vysvětluje jedna ze zástupkyň signatářských brněnských iniciativ Hana Chalupská. Proto zástupci a zástupkyně těchto uskupení dnes na veřejné besedě k územnímu plánu budou návštěvníkům a návštěvnicím zdarma rozdávat manuál jak funkci zástupce veřejnosti dle zákona ustanovit.

Aktualizace ze dne 2. 12. 2010 – první z odpovědí na Otevřený dopis, je reakce I. náměstka primátora města Brna pana Roberta Kotziana. K přečtení je ZDE.

Kontakty:
Milan Štefanec, 605 239 579
Hana Chalupská, 731 181 990