Skip to main content

Veřejnost podporuje kampaň NESEHNUTÍ za lepší školní stravování

Tisková zpráva z 22. 02. 2022

Více rostlinné a bezmasé stravy v jídelnách, alespoň jedno čistě rostlinné jídlo týdně a stravování dostupné pro všechny, včetně dětí s dietetickými omezeními a stravovacími potřebami. To jsou podle nového průzkumu zaměřeného na školní stravování přání většiny českých rodičů. Názory veřejnosti korespondují s návrhy kampaně Pestré jídelny organizace NESEHNUTÍ, která usiluje o změnu vyhlášky o školním stravování. Výzvu k proměně systému stravování zajišťující dětem pestřejší a zdravější jídla s menším dopadem na životní prostředí a klima podepsalo od začátku kampaně na webu www.pestrejidelny.cz přes 1000 lidí.

„Ve školních jídelnách by se měly děti seznámit s tím, jak vypadá a chutná zdravé jídlo. Současné školní stravování ale neodpovídá aktuálním doporučením, je v něm nedostatek zeleniny, ovoce a luštěnin. Pestřejší strava s vyšším podílem rostlinných jídel by přitom měla pozitivní vliv na životní styl a zdraví dětí,“ vysvětluje koordinátorka kampaně Pestré jídelny Anna Neumannová. Součástí změny vyhlášky o školním stravování by tak podle ní mělo být i navýšení počtu rostlinných jídel v jídelníčku.

Větší podíl rostlinné a bezmasé stravy by ve školních jídelnách podle reprezentativního průzkumu
z loňského listopadu uvítalo kromě NESEHNUTÍ také 69 % rodičů dětí ve věku 6-18 let [1]. Ještě větší část rodičů, konkrétně 76 %, by preferovala, kdyby si jejich potomci mohli alespoň jedenkrát týdně zvolit k obědu ve škole čistě rostlinné jídlo. Alespoň dvakrát týdně poobědvat vyváženou rostlinnou stravu by svým dětem přálo 39 % rodičů. Z široké škály možných změn v jídelníčku pak respondenti průzkumu nejčastěji navrhovali více ovoce a zeleniny spolu s větší variabilitou jídel.

Požadavek na větší podíl rostlinných jídel ve školním stravování má pádné důvody. „Pětina dětí ve věku jedenáct až patnáct let trpí nadváhou nebo obezitou [2], a tento problém je stále závažnější. Kvalitnější školní strava s častějšími pestrými rostlinnými jídly může být součástí řešení.  Nadměrná produkce živočišných potravin, zejména masa, je navíc jednou z významných příčin klimatické krize [3],“ popisuje Martin Hyťha z NESEHNUTÍ.

Kromě zařazení alespoň jednoho bezmasého a jednoho rostlinného jídla do jídelníčku týdně usiluje NESEHNUTÍ kampaní také o otevření školního stravování pro všechny mladé lidi. Za stravu dostupnou i pro děti se stravovacími omezeními a potřebami se v průzkumu postavilo 81 % rodičů. Proti bylo pouze 6 %. „Počet strávníků a strávnic, kteří se v jídelnách nemohou najíst, neustále roste. Nejde jen o studenty a studentky omezující živočišné produkty ve své stravě, ale také o lidi s alergiemi a zdravotními dietami. Ti všichni jsou ze systému školního stravování v podstatě nedobrovolně vyloučeni,” dodává Hyťha.

Organizace je stejně jako mnozí odborníci*ice přesvědčena, že by mělo dojít k nahrazení současného spotřebního koše, který stanovuje povinné množství některých potravin ve školních obědech. „Spotřební koš je zastaralý a často jídelnám, snažícím se o zlepšení, práci spíše komplikuje. Navrhujeme nahradit koš regulací, která bude předepisovat například nutriční parametry jídel, nikoliv množství potravin,“ objasňuje Neumannová.

Vyhláška o školním stravování spadá pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v součinnosti
s Ministerstvem zdravotnictví, se kterými chce NESEHNUTÍ o její úpravě jednat. Celý text výzvy je možné najít a podepsat na webu kampaně Pestré jídelny.


Kontakty:

Anna Neumannová, koordinátorka kampaně Pestré jídelny, annan@nesehnuti.cz
Marek Hadrbolec, koordinátor mediální komunikace NESEHNUTÍ, marekh@nesehnuti.cz
Martin Hyťha, Pestré jídelny NESEHNUTÍ, martin@nesehnuti.cz


Poznámky:

[1] Průzkum veřejného mínění provedla v listopadu 2021 společnost InsightLab s.r.o. Průzkumu se zúčastnilo celkem 533 respondentů*ek, z toho 366 žen a 167 mužů. Šlo o rodiče, kteří mají 1 nebo více dětí ve věku 6-18 let, a které se stravuje ve školní jídelně. Byli to rodiče, kteří rozhodují nebo spolurozhodují o stravování dítěte ve školní jídelně. Více dat v příloze tiskové zprávy.

[2] https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/hbsc-studie-ceske-deti-pribiraji-petina-z-nich-ma-problem-s-hmotnosti/ 

[3] https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=2252