Skip to main content

Ve dnech 10. – 13. prosince 2007 proběhne v Brně tradiční připomenutí Mezinárodního dne lidských práv, který připadá na 10. prosince. Série akcí pod názvem Dny lidských práv v Brně bude zahájena pondělním Maratonem psaní dopisů na podporu obětí porušování lidských práv. V týž den se od 20 hodin bude konat vernisáž výstavy barmského karikaturisty Harn Lay spojená s projekcí a besedou o současné situaci v Barmě. V úterý 11. prosince proběhne diskuse s pracovníkem projektu Adopce na dálku a učitelem na vesnických školách v Ugandě. Dny lidských práv vyvrcholí ve čtvrtek 13. prosince besedou českých samizdatových autorů a autorek o podmínkách tvorby v komunistickém Československu.
První akcí konanou v rámci Dne lidských práv bude brněnská část Maratonu psaní dopisů, která se tak připojí k podobným akcím konaným v desítkách zemí na celém světě. Mezi urgentními apely – případy, ve kterých je nutné rychle jednat a odeslat protestní dopis – se objevují případy na podporu obětí porušování lidských práv z Hondurasu, Vietnamu, Ruska, Konga, Číny, Kuby, Iráku aj. V průběhu pondělního dne bude mít veřejnost možnost podepsat urgentní dopisy na střední škole s uměleckou profilací Křížkovského, v atriu FSS MU a v klubech Podobrazy a Veselá vačice. Nebude chybět ani infostánek s podrobnými materiály o činnosti pořádající organizace Amnesty International. „Zveřejňování případů porušování lidských práv – takzvaných urgentních apelů – a psaní dopisů odpovědným osobám, je jednou z podob boje Amnesty International proti porušování lidských práv. Podle odhadů ve více než jedné třetině případů dojde ke zlepšení situace,“ uvádí Michal Staša z pražské pobočky AI.

U příležitosti 59. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv a 57. výročí vyhlášení Dne lidských práv Valným shromážděním OSN bude v Místo galerii Skleněné louky zahájena vernisáží výstava nazvaná Humor plný vzdoru. Jde o kolekci kreseb barmského exulanta Harn Lay. „Nad karikaturami barmského aktivisty se sice člověk zasměje, ale zároveň si uvědomí závažnost a hloubku problémů působených totalitními režimy všude na světě, tedy nejen v Barmě ovládané vojenskou juntou“ říká jedna z organizátorek výstavy Adéla Smažilová z NESEHNUTÍ. Vernisáž doprovodí projekce krátkého dokumentu a autentických záběrů přímých účastníků nedávných protestů proti barmskému režimu. Komponovaný večer zakončí beseda se zástupci Barmského centra Praha (http://www.burma-center.org).

Úterní program Dnů lidských práv v Brně se zaměří na situaci ve východoafrické republice Uganda. Prostřednictvím fotografií i vyprávění Jiřího Pasze, který v Ugandě pracoval několik měsíců pro projekt Adopce na dálku i jako učitel na vesnických školách se návštěvníci besedy seznámí s příčinami místních kmenových konfliktů, dozví se více o dětských vojácích do nich zapojených i o situaci uprchlíků z válečných oblastí. „Zprávy z Ugandy neplní stránky světových médií. To však neznamená, že by si oběti místního konfliktu a násilí ze strany místních ozbrojených skupin – jak vládních tak protivládních – nezasloužili naši pozornost a pomoc“, zdůvodňuje programové zaměření akce Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.

Čtvrteční večer věnovaný Samizdatové literatuře v komunistickém Československu navazuje tematicky na červnovou výstavu o činnosti Amnesty International v Československu před rokem 1989 a o podmínkách tvorby tehdejších literátů. Besedy v Místo galerii na Skleněné louce se od 20 h zúčastní spisovatelka Jana Soukupová, signatářka Charty 77 a přispěvatelka do Infochu (samizdatového časopisu Informace o Chartě 77) Hana Holcnerová, básník Norbert Holub a Roman Švanda. „Cílem besedy je připomenout statečnost jednotlivců, kteří se i přes výhružky a pronásledování bývalého režimu snažili zachovat svoji identitu a svou tvorbou vytvářeli ostrůvky nezávislé kultury“, vysvětluje Martina Jahodová z Amnesty International Brno.

Po celou dobu konání akcí budou mít jeho návštěvníci možnost připojit svůj podpis k dopisům na podporu obětí porušování lidských práv. Vstup na všechny akce je zdarma, organizátory Dnů lidských práv v Brně jsou Nezávislé sociálně ekologické hnutí – NESEHNUTÍ a Amnesty International. Na přípravě jednotlivých akcí se dále podílelo Barmské centrum Praha, literární revue Weles a klub Skleněná louka.“
„Martina Jahodová, 774 353 234 (Amnesty International)

Adéla Smažilová, 605 259 208 (NESEHNUTÍ)
Milan Štefanec, 605 239 579 (NESEHNUTÍ)