Skip to main content
Tiskové zprávy

O supermarketu rozhodnou zastupitelé

By 2007-10-097 září, 2020No Comments

Dnes v úterý 9. října rozhoduje Zastupitelstvo města Brna o budoucnosti projektu na výstavbu supermarketu na ulici Přívrat v Brně-Žabovřeskách. Supermarket a restaurace (v projektu nazývané Multicentrum Přívrat) mají stát z větší části na pozemcích města Brna. Případné výstavbě by padla za oběť stromová alej a část zelené plochy, bylo by nutné odklonit cyklostezku a záměr by způsobil nárůst dopravy. Podle NESEHNUTÍ je navíc projekt v rozporu s platným územním plánem, výhrady k němu vyjádřil také odbor životního prostředí a odbor technických sítí magistrátu. Proti záměru se vyjádřilo podpisem petice také 129 obyvatel z blízkého okolí navrhovaného Multicentra.
Pozemky na nichž je záměr Multicentra plánován patří z vetší části Statutárnímu městu Brnu. Developerská firma (Fuertes development, s.r.o.) uzavřela s městem Brnem smlouvu o budoucí kupní smlouvě. Platnost smlouvy vypršela dne 16. srpna 2007 neboť developer do tohoto termínu nezískal nezbytná povolení ke stavbě. Zastupitelstvo města Brna bude dnes rozhodovat o tom, jestli smlouvu prodlouží a umožní tak realizaci záměru, či nikoliv.
„Zástupci samosprávy často veřejně prohlašují, že jsou si vědomi negativních dopadů další expanze nákupních center, ale jedním dechem dodávají, že ji nemohou ovlivňovat. V tomto případě však rozhodnutí o zeleni, cyklostezce či dalším supermarketu a nárůstu dopravy leží na bedrech brněnských zastupitelů,“ komentuje situaci Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.
NESEHNUTÍ zpracovalo materiál pro brněnské zastupitele, který analyzuje jak současnou situaci kolem projektu, tak upozorňuje na negativní dopady jeho realizace. Tento materiál obdrží všichni zastupitelé jako podklad pro hlasování o bodu číslo 79 (Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy se společností Fuertes development, s.r.o.). Na zastupitele se formou dopisu a petice se 129 podpisy obrátili také občané bydlící v nejbližším okolí navrhovaného multicentra a požadují, aby město smlouvu neprodlužovalo. „Zmenšit plochu zeleně nejen o výběh pro psy, který je hojně využíván obyvateli Žabovřesk a navíc vykácet vzrostlou stromovou alej? Zvýšit dopravu, která bude ohrožovat místní obyvatele, zvláště seniory a malé děti z přilehlých školek? Nárůst škodlivin a prachu v ovzduší a to vše jen kvůli dalšímu supermarketu? To považuji opravdu za nevhodné a za naprosto zbytečné.“ říká místní obyvatelka a signatářka dopisu Tamara Kotalová.
S jejími slovy souhlasí i žabovřeský zastupitel a ředitel Hnutí DUHA Petr Machálek: „Vývoj celé kauzy aktivně sleduji a věřím, že brněnské zastupitelstvo dnes využije příležitost dát přednost pohodě bydlení před nepotřebným záměrem, na rozdíl od vedení městské části Žabovřesky.“ A dodává: „Nová diskontní prodejna ohrozí blízké nákupní centrum v objektu Rubín a může způsobit jeho krach a problémy s využitím budovy patřící městu Brnu.“
V současné době probíhá na záměr územní řízení a územní rozhodnutí dosud nebylo stavebním úřadem MČ Brno-Žabovřesky vydáno. Nesouhlasné připomínky k záměru podalo několik vlastníků nemovitostí na ulicích Přívrat a Královopolská, občanské sdružení NESEHNUTÍ a Ekologický institut Veronica.
„Realizací záměru by městská část přišla o více než dvě desítky převážně mladých listnatých dřevin a část zelených ploch na při ulici Přívrat. Také cyklostezka vedoucí předmětnými pozemky by se musela odklonit. Investor Multicentra předpokládá příjezd a odjezd 400 osobních automobilů denně a zásobování nákladními vozidly. Projekt je navíc v rozporu s územním plánem,“ popisuje základ připomínek Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.
Více informací:
Jiří Koželouh – NESEHNUTÍ – 723 559 495, Milan Štefanec – 605 239 579, Petr Machálek – ředitel
Hnutí DUHA a zastupitel – 777 308 113, Tamara Kotalová – 776 802 302
http://ekobrana.cz/index.shtml?apc=2004185p-1