Skip to main content

Tento víkend došlo na území Brna k překročení zákonného limitu pro roční koncentraci polétavého prachu v ovzduší. Limit byl překročen na měřicí stanici Zvonařka.
Tisková zpráva iniciativy DejchejBrno a NESEHNUTÍ, 12. prosince 2016
Během víkendu překročila zákonem stanovený limit první brněnská měřící stanice.  „Ten říká, že jen 35 dní v roce můžete dýchat nadlimitní koncentraci polétavého prachu v ovzduší. Odteď až do konce tohoto roku budou Brňané a Brňanky dýchat nadlimitní množství nanočástic prachu,“ říká za neformální iniciativu DejchejBrno jedna z členek, Alice Kulhánková. Tato iniciativa maminek na svých stránkách znázorňuje aktuální stav polétavého prachu v ovzduší na měřicích stanicích spravovaných městem i Českým hydrometeorologickým ústavem.
Dlouhodobé vystavení vysokým koncentracím polétavého prachu poškozuje dýchací a srdeční ústrojí, zkracuje délku života, vede k nárůstu výskytu rakoviny o 40 procent a zvyšuje kojeneckou úmrtnost. Dále přispívá k takovým onemocněním, jakými jsou astma, plicní choroby, rakovina plic či k poškození plodu již v prvním měsíci těhotenství.
Tuto nezákonnou situaci se iniciativa snaží zviditelňovat již čtyři roky. Bohužel brněnská radnice ani Ministerstvo životní prostředí ČR zatím nepodnikají efektivní kroky k nápravě situace. Radnice v lednu 2015 deklarovala, že do března téhož roku bude mít jasný plán, jak situaci řešit. Akční plán však doposud neexistuje.
„Na radničních stránkách k ovzduší najdete aktuality až úplně dole. Loňské smogové situace na nich vůbec nebyly avizovány. Vypadá to, že ochrana zdraví místních není pro radnici priorita,“ vysvětluje Barbora Bakošová z NESEHNUTÍ a pokračuje: „Proto jsme vytvořili aplikaci Můžu dýchat?, která přehledně zobrazuje aktuální kvalitu ovzduší. Aplikace obsahuje kromě vývoje škodlivin v čase i doporučení, jaké aktivity omezit v případě zhoršeného kvality ovzduší. Je také možné z ní přímo zaslat na radnici podnět, aby přikročila ke konkrétním a efektivním řešením.”
„V říjnu letošního roku jsem konzultovala postup radnice v tomto tématu s koordinátorem strategie k ovzduší města Berlína, panem Martinem Lutzem. Byl rád, že občanské žaloby u německých soudů uspěly a on má argument pro finanční odbor k tomu, aby získal větší dotaci na realizaci opatření zlepšujících vzduch v Berlíně. Tamní radnice musí  dle rozhodnutí soudů k těmto opatřením přikročit neprodleně,” uvádí příklad ze sousední země Hana Chalupská.
Obyvatelé a obyvatelky Česka a spolky podaly na Ministerstvo životního prostředí ČR letos několik žalob s cílem dosáhnout stejného výsledku jako v Německu. Díky finanční podpoře Client Earth a zkušenostem právnické kanceláře Frank Bold postupuje žaloba k vyšší instanci – na Nejvyšší správní soud.
Kontakty:
Alice Kulhánková, DejchejBrno, dejchejbrno@gmail.com
Hana Chalupská, DejchejBrno, dejchejbrno@gmail.com
Barbora Bakošová, NESEHNUTÍ Brno, barbora.bakosova@nesehnuti.cz