Skip to main content

NESEHNUTÍ šíří zprávu zástupců ukrajinské občanské společnosti
Tisková zpráva z 16. 03 .2022

Zástupci nevládních neziskových organizací v Ukrajině bijí na poplach. Na územích, která dočasně ovládají ruská okupační vojska, dochází k zatýkání aktivistek*ů, novinářek*ů a političek*ků. Podle tiskové zprávy organizace Zmina porušují okupační vojska v Ukrajině lidská práva. Občansky aktivní lidé zde často beze stopy mizí, jsou mučeni nebo dokonce zavražděni. NESEHNUTÍ, které od začátku ruské invaze své ukrajinské partnerky*y podporuje, vyzývá k další pomoci ukrajinské občanské společnosti.

Zdokumentovali jsme případy zatčení či únosů aktivistek*ů, dobrovolnic*íků, novinářek*ů a zástupkyň*ců místních samospráv v lokalitách, která okupují ruská vojska. Jsou zde už známé také případy vražd ukrajinských aktivistek*ů,” uvádí tisková zpráva podepsaná zástupci ukrajinských neziskových organizací. Ti v ní dále poskytují příběhy konkrétních občansky aktivních osob, které zmizely nebo byly zklikvidovány. V závěru také žádají o zahraniční pomoc a záchranu ukrajinské občanské společnosti.

Za své občanské postoje zaplatil životem například ukrajinský aktivista Oleksandr Kononov, který byl podle zprávy zavražděn ve svém domě v Luhanské oblasti. Ve městě Melitopol byly zase uneseni minimálně tři lidé, mezi nimi starosta města Ivan Fedorov a aktivistka Olha Haisumova.

Podle organizací podepsaných pod zprávou porušují ruská vojska v Ukrajině lidská práva a dopouští se válečných zločinů. Signatáři zprávy vyzývají k ochraně občansky aktivních lidí v Ukrajině a většímu tlaku zahraničních organizací a politických subjektů na to, aby se Rusko zodpovídalo za porušování mezinárodních konvencí a lidských práv, a také propustilo všechny nelegálně zadržované osoby z okupovaných ukrajinských oblastí.

Potvrzuje se to, čeho jsme se nejvíce báli. Zprávy o seznamech nepohodlných osob, které jsou trnem v oku ruskému režimu, a snahách Ruska vymýtit ukrajinskou občanskou společnost se ukazují jako pravdivé,” komentuje situaci člen Cesty iniciativy NESEHNUTÍ Milan Štefanec. Organizace, která už osm let na Ukrajině ve spolupráci s místními občansky aktivními lidmi a spolky působí, založila v návaznosti na ruský útok sbírku pro záchranu občanské společnosti v Ukrajině. Členové NESEHNUTÍ také s pomocí svých podporovatelů podnikají konkrétní kroky k podpoře nebo záchraně ohrožených aktivistek*ů.

„V ohrožení života jsou nejen novinářky*i nebo lidskoprávní aktivistky*é hájící občanská práva a svobody před ruským represivním aparátem v Krymu a v Ukrajině, ale také environmentální spolky nebo místní organizace usilující o transparentní samosprávu. Kvůli aktivitám, které se v běžné demokratické společnosti zdají neškodné, se teď mohou tito lidé stát terčem Kremlu,” vysvětluje koordinátorka ukrajinských aktivit NESEHNUTÍ Pavla Hofmeisterová.

Právě za občansky aktivními lidmi nyní pomoc NESEHNUTÍ míří. Například původně environmentální organizaci Flora, která nyní pomáhá zajišťovat lékařskou péči v Kropyvnyckém, již byly dodány léky, neprůstřelné vesty a zdravotnický materiál za téměř 300 000 Kč. Další, menší zásilky materiální pomoci zamířily i do jiných oblastí. NESEHNUTÍ zároveň finančně podporuje ukrajinské lidskoprávní organizace či nezávislé novinářky*e v tom, aby se dostali do bezpečí a mohli i přes obrovská rizika pokračovat ve své záslužné práci.

Mezi obzvlášť ohrožené skupiny patří kromě občansky aktivních lidí také etnikum Krymských Tatarů. Primárně pro krymskotatarské ženy a děti nyní NESEHNUTÍ vypravuje na ukrajinsko-polskou hranici již druhý autobus. „Organizujeme také přepravu uprchlic po Ukrajině a zajišťujeme pokrytí jejich základních potřeb v bezpečí České republiky. Situace je o to smutnější, že mnohé z těchto žen utíkaly před represemi už po ruské anexi Krymu v roce 2014,” dodává Štefanec.

Kontakty:
Pavla Hofmeisterová, koordinátorka ukrajinských aktivit NESEHNUTÍ
pavla@nesehnuti.cz
Milan Štefanec, Cesta iniciativy, NESEHNUTÍ
milan@nesehnuti.cz
Marek Hadrbolec, koordinátor mediální komunikace NESEHNUTÍ
marekh@nesehnuti.cz

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce ČR.