Skip to main content

Dnešním dnem, pondělkem 10. října 2011 bylo zahájeno hlasování o nejsexističtější reklamu v rámci třetího ročníku soutěže Sexistické prasátečko. Soutěž probíhá jako součást kampaně NESEHNUTÍ Proti sexismu v ulicích. V rámci této soutěže mohli lidé nominovat reklamy, které jim přišly sexistické, tj. zobrazující muže a ženy v reklamách stereotypně a upevňující tak předsudky o schopnostech žen i mužů. I letos mezi nominovanými reklamami vládnou osvědčené kombinace polonahých žen v roli objektů touhy či ozdobných doplňků propagovaných výrobků, a to především v oblasti stavebnictví. Hlasovat v soutěži může každý, a to prostřednictvím webových stránek mediálního partnera soutěže, serveru Aktuálně.cz na tomto odkazu. Hlasování bude probíhat do úterý 25. října. 15. listopadu bude následovat slavnostní vyhlášenívítěznýchreklam a ocenění těch, kteří je do soutěže nominovali.

Letos lidé do soutěže nominovali rekordních 91 reklam (všechny k vidění na http://www.soutez.nesehnuti.cz), které je v ČR možné zahlédnout v televizi, časopisech, na billboardech či internetu. Mírně více tipů do soutěže nominovali muži. Z nominovaných reklam mohou lidé na webových stránkách až do 25. října volit tu nejvíce sexistickou. „Letos budou lidé nově hlasovat hned ve třech kategoriích, které upozorňují na různé projevy sexismu v reklamách“, informuje Kristýna Pešáková z NESEHNUTÍ. „Nejpočetnější kategorií je kategorie zobrazování žen pouze jako objektů, následuje kategorie využívání částí těl žen v reklamách a poslední kategorie shrnuje další časté projevy reklamního sexismuvyužívání stereotypů vůči ženám a mužům a znevažování jejich schopností jen na základě pohlaví či zobrazování mužů jako objektů“, doplňuje Pešáková.

Také letošní ročník soutěže ukazuje, že lidé si se sexismem nejvíce spojují zobrazování nahých ženských těl v reklamách, aniž by to jakkoliv s výrobkem souviselo. „Často zákeřnější bývají ale reklamy, které se nám snaží namluvit, že např. ženy nerozumí počítačům či že by muži nebyli schopni vyprat nebo se postarat o dítě“, upozorňuje Daniela Jungová z NESEHNUTÍ.

Také letos bude kromě veřejnosti hlasovat ve speciální kategorii odborná porota. Sexistických prasáteček bude tedy letos předáno hned několik – tři ze strany veřejnosti a jedno od odborné poroty.

Soutěž Sexistické prasátečko má za cíl upozornit na sexistickou reklamu, tj. reklamu diskriminující a zobrazující ženy a muže stereotypně. Chce zahájit diskusi, upozornit na možné důsledky všudypřítomného stereotypního zobrazování žen a mužů a motivovat veřejnost k aktivnímu vystupování proti sexistickým reklamám.

Třetí ročník bude výjimečný nejen množstvím kategorií, ve kterých bude možné hlasovat, ale také slavnostním vyhlašovacím večírkem, který se uskuteční 15. listopadu 2011 v brněnské restauraci Kupé. Na akci budou slavnostně předány anticeny udělené veřejností i porotou, oceněni budou ti, kdo vítězné reklamy do soutěže nominovali, připraven bude bohatý arabský raut a zábavný program. Poprvé bude představen také nový humorný spot k tématu. Lístky je možné rezervovat v NESEHNUTÍ, na e-mailu zenskaprava@nesehnuti.cz. Akce je otevřena široké veřejnosti.

Řada odborných studií upozorňuje na to, že média hrají důležitou roli ve vnímání našeho postavení jako muže či ženy ve společnosti. Média mají vliv na to, jak jsou vnímány role žen a mužů, jaké hodnotové významy přisuzujeme tématům společensky spojeným s rolemi žen a mužů či jaké jsou obsahové významy slov žena a muž. Média ale právě často stereotypní představy o schopnostech žen a mužů, jako například že ženy neumí řídit auta nebo že se muži neumí postarat o děti apod., upevňují. Reklamy také odráží to, jakou prestiž a respekt v naší společnosti ženy mají.

Kontakt:

Kristýna Pešáková, NESEHNUTÍ, tel.: 723 759 082, e-mail: zenskaprava@nesehnuti.cz