Skip to main content

Muzeum města Brna, studenti Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU, a nezisková organizace NESEHNUTÍ 08. 03 a 10. 03. 2011 v rámci II. ročníku Týdne výtvarné kultury v Brně společně pořádají projekt KRASOHRAD – tvůrčí dílny na Špilberku, určené široké veřejnosti. Pomocí kombinovaných technik a strategií hry, improvizace a dramatizace budou pořadatelé oslovovat emocionální a intelektuální stránky návštěvníků.

V rámci II. ročníku Týdne výtvarné kultury se brněnský hrad Špilberk stane na dva dny KRASOHRADEM. Spolu s dalšími z městských výstavních institucí se zapojil do projektu, který koordinuje Katedra výtvarné výchovy Pedagogické Fakulty Masarykovy univerzity.
Záměrem akce je v duchu odkazu profesora Igora Zhoře, významného popularizátora výtvarného umění v Brně, oslovit a zapojit návštěvníky pomocí technik a postupů současného umění do vlastní tvůrčí činnosti.„Letošní programy se neodehrávají přímo ve výstavních síních hradu, ale vybrali jsme historická místa hradu se zvláštní atmosférou, většinou v interiérech,“ poodhaluje trochu z chystané atmosféry a programu Barbora Svátková z Muzea města Brna.
Návštěvníci se podle programu 08. a 10. 03. 2011 na hradě mohou těšit na „výpravy do vlastního zrcadla“, „světelné obrazy“, akusticky doprovázené projekce, budou se moct pohybovat od oslav rozmanitosti až k pohřebním rituálům a to všechno se bude dít v přátelské atmosféře formou hry a improvizace, technikami dramatizace a pomocí multimédií. „Víc, než je uvedeno v programu nesdělíme, přišli byste o překvapení“, láká trochu tajemně k účasti a návštěvě KRASOHRADU Radka Vejrychová z NESEHNUTÍ.
Barbora Svátková (MuMB), 542 123 635, svatkova(@)spilberk.cz
Radka Vejrychová (NESEHNUTÍ), 605 239 579, radka.vejrychova(@)nesehnuti.cz