Skip to main content
Tiskové zprávy

Odpůrci sjezdovky sázeli stromy ve Wilsonově lese

By 2003-03-227 září, 2020No Comments

V sobotu 22. března se přímo ve Wilsonově lese sešli občané nesouhlasící s projektem rozšíření lyžařského areálu, aby zde oslavili první jarní den. Součástí oslavy bylo symbolické sázení papírových stromků přímo na plochu stávající nefunkční sjezdovky, soutěže pro děti, procházka lesem s odbornými průvodci a výsadba stromů nedaleko sjezdovky. Kromě vyjádření nesouhlasu s rozšířením svahu bylo cílem akce propagovat jeho brzké zalesnění.
Sobotní akci uspořádala Koalice za Wilsonův les, kterou tvoří několik brněnských organizací – občanské sdružení Masarykova čtvrť, Hnutí za přímou demokracii, NESEHNUTÍ, ZO SZ Žabovřesky, Hnutí Duha a regionální sdružení ČSOP Brno. „Sešli jsme se zde také proto, abychom ukázali, že Wilsonův les nabízí už dnes řadu způsobů, jak v něm hodnotně strávit volný čas.“ , říká Pavla Cetkovská z občanského sdružení Masarykova čtvrť. „Plán rozšíření lyžařského svahu nadále řada komunálních politiků podporuje, proto v naší kampani pokračujeme. Naším cílem je dosáhnout zalesnění plochy současné nevyužívané sjezdovky.“ dodává k tomu Filip Fuchs z NESEHNUTÍ.
Realizace projektu rozšíření sjezdovky by pro tuto poměrně klidnou část Brna mimo jiné znamenalo značné zvýšení dopravní zátěže a s ním spojené problémy s nedostatkem parkovacích ploch v okolí areálu. Autoři záměru sice tvrdí, že přijíždějící lyžaři budou využívat stávající trolejbusové dopravy, ale přitom i jim musí být jasné, že by většina lidí veřejnou dopravou necestovala, ale naopak využila pohodlnějšího automobilu. Nedořešený je i problém hluku z provozu sněhových děl.
„Wilsonův les spadá jako nejvýznačnější zeleň, jejíž plošný rozsah nesmí být zmenšen, do režimu Vyhlášky o zeleni v městě Brně. Toto zařazení znamená, že podmínky pro asanaci dřevin, stanovené vyhláškou, je v tomto případě nutné velmi přísně posuzovat a nedovolit, aby docházelo ke zmenšování ploch zeleně. Výjimku z tohoto ustanovení je možné schválit pouze v případech, kdy je to nutné z hlediska celospolečensky uznávaných zájmů a kdy uskutečnění těchto zájmů nelze dosáhnout jinak. Naskýtá se tu otázka, zda se záměr nedá uskutečnit jinak, respektive jinde.“, dodává k tomu ing. Oldřich Bednář z regionálního sdružení Českého svazu ochránců přírody. Projekt sjezdovky přitom počítá s prodloužením a rozšířením stávající sjezdovky na trojnásobek rozlohy a to na úkor lesoparku, což by znamenalo pokácení nejméně 550 vzrostlých stromů.
„Je otázka, jestli může být zájem několika jedinců na výstavbě sjezdovky uspokojen na úkor mnoha občanů v okolí Wilsonova lesa a na úkor daňových poplatníků, kteří by miliony potřebné na rozšíření svahu zaplatili. Konkurenční návrh na zalesnění stávající sjezdovky by přitom vyžadoval náklady mnohem menší.“, dodává Milan Valach z Hnutí za přímou demokracii.
další informace: Pavla Cetkovská, o.s. Masarykova čtvrť (607722335), Filip Fuchs, NESEHNUTÍ Brno (605239579)