Skip to main content

Stanovisko Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů k současnému vývoji

Tisková zpráva České ženské lobby, Praha, 11. 3. 2013

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů se již opakovaně vyjádřila k situaci porodní péče v České republice. Dne 25.1. 2013 přijala usnesení, kterým vyjadřuje kritický názor na charakter poskytování porodní péče a současně vyjadřuje zájem na právním i faktickém narovnání současného stavu.  V tomto směru vydala konkrétní doporučení k přijetí opatření, která zabrání další diskriminaci žen v souvislosti s realizací svobodné volby těhotenské, porodní a poporodní péče a zároveň zamezí diskriminaci porodních asistentek tak, aby mohly vykonávat své povolání v plném rozsahu svých zákonných kompetencí.
Rada vlády svým usnesením zareagovala na skutečnost, že zástupci lékařských společností ukončili svou činnost v Pracovní skupině pro porodnictví při Ministerstvu zdravotnictví ČR, jejímž cílem mělo být narovnání současného protiprávnho stavu. Na čtvrtém jednání Pracovní skupiny lékaři přednesli společné prohlášení, jehož obsahem bylo sdělení, že situace v českém porodnictví je optimální a není tak třeba cokoli měnit. Adéla Hořejší, jedna z členek pracovní skupiny, komentuje postup lékařů následovně: „Odchod lékařů ukazuje, že nejsou ochotni k věcné diskuzi, poukazuje na jejich snahy o petrifikaci vlastního mocenského postavení. Dialog zjevně vnímají jako pro sebe ohrožující formu spolupráce.
Rada vlády v této souvislosti vyjádřila podporu činnosti Pracovní skupiny a doporučila její další pokračování s jednoznačným zadáním nalezení konkrétních kroků k zabránění diskriminace žen a porodních asistentek. „Naše dlouhodobá snaha vede primárně k nastavení pravidel péče samostatně působících porodních asistentek tak, aby mohly svobodně vykonávat své povolání, a tím naplňovat svobodnou volbu žen“, doplňuje Kateřina Hájková Klíčová za Unii porodních asistentek.
Rada vlády rovněž žádá Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby zveřejnilo analýzu, kterou si nechalo roku 2009 vypracovat s cílem kriminalizovat ženy volící porod v domácím prostředí a kterou odmítá, navzdory žádostem na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, zveřejnit.
Rada vlády svým usnesením navázala již na své předchozí usnesení ze dne 29. května 2012, kterým současnou situaci v porodnictví reflektovala poprvé, a to obecným prohlášením. Nyní již Rada vlády předkládá konkrétní návrhy na řešení.
Kontakty:
Kateřina Hájková Klíčová, Unie porodních asistentek, tel.: 734 637 379, klicova@unipa.cz
Adéla Hořejší, právnička, tel.:  776 696 656, adela.horejsi@horejsilegal.cz,
Zora Javorská, NESEHNUTÍ, tel.: 606 722 988, zora@nesehnuti.cz
________________________________________________________________________________________________________
ČESKÁ ŽENSKÁ LOBBY
Síť organizací, které hájí práva žen v České republice
APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství, Asociace podnikatelek a manažerek ČR, Business and Professional Women ČR, Česká asociace dul, Český helsinský výbor, Česká konfederace porodních asistentek, Český svaz žen, Evropská kontaktní skupina, Fórum 50 %, Gender Studies, Hnutí za aktivní mateřství, Klub K2, Manushe, Moravská asociace podnikatelek a manažerek, Národní kontaktní centrum – ženy a věda (SOÚ AV ČR), NESEHNUTÍ Brno, Oddělení Gender & sociologie (SOÚ AV ČR), Otevřená společnost, Pomoc v nouzi, o.p.s., Porodní dům U čápa, proFem, Rodinné centrum Pexeso, ROSA – centrum pro týrané a osamělé ženy, Unie porodních asistentek