Skip to main content

Protesty proti výstavbě supermarketu firmy AHOLD v Novém Lískovci pokračují. Otevřeným dopisem se na generálního ředitele společnosti Petera A. Ruzicku obrátili nejen aktivisté NESEHNUTÍ Brno, ale též představitelé petičního výboru „Proti unáhlené stavbě supermarketu“ a Sdružení majitelů bytů domu na Oblé 18. Všichni vyzývají společnost AHOLD, aby od záměru upustila.

Poté, co se aktivisté NESEHNUTÍ Brno v minulosti již dvakrát pokoušeli vyzvat společnost AHOLD k diskusi nad jejím záměrem stavět nový supermarket na poslední volné parcele v jádrovém území městské části Nový Lískovec a vždy tato snaha zůstala bez odezvy, rozhodli se nyní oslovit otevřeným dopisem přímo generálního ředitele a předsedu představenstva Petera A. Ruzicku. Navíc tak neučinili sami. Své vlastní dopisy s žádostí o pečlivé zvážení pokračování v přípravách na stavbu zaslali také představitelé petičního výboru, který sebral pod petici nesouhlasící se stavbou 720 podpisů lískoveckých občanů a taktéž Sdružení majitelů bytů z domu na Oblé 18. Tento dům stojí přímo nad stavebním pozemkem a jeho obyvatelé budou negativními důsledky stavby nejvíce zasaženi.

V otevřeném dopise generálnímu řediteli aktivisté připomínají, že přípravy na stavbu předběhly možnost uspořádat v Novém Lískovci otevřenou diskusi s občany o vhodném využití plochy tzv. centra A, a také to, že výstavba otevírá palčivou otázku, co bude se současnou budovou prodejny potravin, nebo» té hrozí trvalé chátrání a ohrožování okolí. V závěru tedy nejvyššího českého představitele firmy žádají, aby „ještě jednou zvážil, zda Vaše společnost opravdu chce za každou cenu pokračovat v přípravách na výstavbu nové provozovny.“
„Očekáváme, že tentokrát již firma bude na podněty občanů reagovat a ne jen stále mlčet a v tichosti pokračovat v přípravách kontroverzní stavby,“ dodává k dopisu Martin Ander aktivista NESEHNUTÍ a občan Nového Lískovce.
Spor občanů Nového Lískovce a ekologických aktivistů s firmou AHOLD trvá již více než rok. Poté, co brněnský magistrát na popud NESEHNUTÍ v odvolacím řízení zrušil územní rozhodnutí vydané v srpnu loňského roku, začalo projednávání dokumentace pro územní řízení od znova. Do nového územního rozhodnutí, které bylo vydáno 28. 1. 2002, se NESEHNUTÍ Brno podařilo prosadit 8 technických požadavků, které v případě výstavby supermarketu zmírní jeho negativní dopady na okolí – zachování úrovňového přechodu pro chodce, vyhrazení místa pro kontejnery na tříděný odpad, instalování technických zábran průjezdu automobilů v prostoru přímo před vstupem do supermarketu a další. To však nijak nemění negatIvní stanovIsko NESEHNUTÍ k záměru jako celku. „Námitka, že se záměrem stavby nesouhlasíme je v rámci územního řízení bohužel nepatřičná. Proto se s tímto názorem obracíme společně s občany Lískovce přímo na investora,“ uvádí ke zvolenému postupu Martin Ander.
Vážený pane řediteli,
obracíme se na Vás jako na představitele společnosti, jež hodlá v brněnské městské části Nový Lískovec postavit nové nákupní centrum. Jde totiž o stavbu velice kontroverzní, a to hned z několika důvodů:
1. Stavba nové provozovny Vaší firmy zabere poslední volné místo v sídlišti ještě dříve, než vůbec mohla proběhnout otevřená diskuse s občany o tom, co jim v sídlišti skutečně chybí a co by oni rádi na této ploše jádrového charakteru viděli.
2. Stavbou nové provozovny Vaší firmy se otevírá otázka, co s budovou, kterou Vaše firma využívá nyní pro provoz prodejny potravin (nachází se přímo přes ulici od místa zamýšlené novostavby). Neradi bychom totiž, stejně tak jako řada dalších občanů Nového Lískovce, žili v prostředí, jemuž přímo v centru městské části vévodí opuštěná chátrající nevyužitá budova. Nedá se totiž předpokládat, že místní samospráva sežene dostatek financí na opravu budovy, ani to, že se budovy ujme nový provozovatel. Zástupce Vaší firmy se totiž nechal slyšet, že budovu, která je nyní ve Vašem vlastnictví, rozhodně neprodáte nikomu, kdo by zde chtěl provozovat např. prodejnu potravin.
3. Obáváme se též společně s vlastníky bytů v domě Oblá 18, že provoz vašeho nákupního centra zhorší jejich kvalitu bydlení. A» už v důsledku zvýšeného provozu návštěvníků centra, či zásobovacích vozidel.
Vzhledem k tomu, že v městské části Nový Lískovec zatím stále neproběhla otevřená diskuse s občany o tom, co by na volné ploše v tzv. centru A rádi viděli. A navíc svůj nesouhlas se současnou výstavbou supermarketu vyjádřilo v petici více než 700 obyvatel, žádáme Vás, abyste ještě jednou zvážil, zda Vaše společnost opravdu chce za každou cenu pokračovat v přípravách na výstavbu nové provozovny. Domníváme se, že potenciální veřejný konflikt s nesouhlasícími občany by nebyl v zájmu dobré pověsti Vaší obchodní společnosti.
Věříme, že naši žádost zvážíte.
S pozdravem za občanské sdružení NESEHNUTÍ Brno
Mgr. Martin Ander