Skip to main content

OTEVŘENÝ DOPIS POSLANCŮM EVROPSKÉHO PARLAMENTU NA PODPORU SVOBODNÉHO BĚLORUSKA

dne 5.9.2020

Vážené poslankyně a vážení poslanci Evropského parlamentu, coby organizace občanské společnosti se znepokojením pozorujeme, jak dochází k potlačování práv a svobod v Bělorusku. Za nepřijatelné považujeme zejména brutální potlačování protestů po srpnových prezidentských volbách, které Evropská unie neuznala z důvodu jejich nelegitimity.

Je nyní nezbytné, aby Evropská unie aktivně vyžadovala uspořádání svobodných voleb a přijala adekvátní a maximálně efektivní opatření, která by bránila dalšímu pošlapávání lidských a občanských práv v Bělorusku.

My, níže podepsaní, se na vás proto jako na zástupce evropských občanů ve vrcholném orgánu evropské spolupráce obracíme s očekáváním, že se osobně zasadíte o adekvátní opatření.

Za klíčové považujeme:

1. Dodržení rozhodnutí Evropské unie o neuznání oficiálních výsledků běloruských voleb. Na základě čl. 83 běloruské Ústavy má inaugurace nového prezidenta proběhnout do dvou měsíců od jeho zvolení. Datum 9. 10. 2020 by mělo být přijímáno jako nejzazší termín prezidentské legitimity Alexandra Lukašenka.

2. Alokaci finančních prostředků pro místní a mezinárodní humanitární organizace, které operují v Bělorusku, na lékařskou a psychologickou pomoc. Dále finančně podpořit běloruskou občanskou společnost, nezávislá média, lidskoprávní a dobrovolnické iniciativy, nezávislé odborové svazy, navýšit finanční prostředky pro běloruské studenty a pro běloruské vědecké pracovníky.

3. Zjednodušení procedury získávání víz, zejména pro občany, kteří mohou čelit pro svou občanskou aktivitu perzekuci.

4. Zavedení cílených sankcí proti konkrétním fyzickým a právnickým osobám a jejich rodinným příslušníkům, které se podílely na falšování voleb nebo na brutálním
potlačování protestů. Považujeme za pozitivní, že členské státy EU již pracují na sestavení sankčního seznamu vůči těm, kteří nesou osobní zodpovědnost za násilí
páchané na běloruských občanech. Domníváme se, že sankce uvalené EU by měly být vedeny snahou co nejrychleji potrestat a zároveň maximálně odstrašit všechny
zainteresované od pošlapávání základních práv a svobod na území evropského kontinentu v přímém sousedství Evropské unie. Rychlost uvalení sankcí je z našeho
pohledu důležitá i pro obraz akceschopnosti EU.

5. Zpřísnění kontroly prostředků poskytovaných Bělorusku v rámci zahraniční a rozvojové spolupráce ze strany EU, které jsou často zneužívány režimem a blízkými
spolupracovníky A. Lukašenka – s výjimkou humanitární pomoci.

6. Připravit Bělorusku jasnou vizi budoucí ekonomické spolupráce po konci Lukašenkova režimu. Jako svobodné země máme plné právo se rozhodovat, kdo bude náš obchodní partner. Oboustranně prospěšný obchod s nedemokratickým režimem takový režim ekonomicky posiluje a upevňuje. Ačkoliv na sankcích tratíme i my, není morální kvůli tomu zavírat oči. Nicméně v budoucnu se nabízí možnost spolupráce dvou demokratických partnerů. Současné snahy Bělorusů a Bělorusek je možné už nyní podpořit představením této nové vize ekonomické spolupráce.

Vážíme si solidarity, projevované vůči běloruské občanské společnosti v Evropském parlamentu. Dovolujeme si na Vás, coby na zvolené zástupce občanů v Evropském parlamentu, nicméně apelovat, aby opatření nebyla pouze deklaratorní, nýbrž maximálně efektivní. Rychlost a efektivita opatření je z našeho pohledu zásadní zprávou o akceschopnosti Evropské unie na poli ochrany lidských práv.

Věříme, že nadcházející plenární zasedání Evropského parlamentu je pro tyto kroky nanejvýš vhodné.

V úctě,

NESEHNUTÍ