Skip to main content

Více než šest set lidí se do dnešního dne podepsalo pod otevřený dopis NESEHNUTÍ adresovaný vládě České republiky. Dopis se snaží upozornit na dopady vládních reforem na ženy, které budou plánovanými kroky postiženy více než muži. Otevřený dopis doprovází videospot, jehož vznik finančně podpořil Open society fund.
Dopady vládních reforem na ženy jsou odlišné od dopadů na muže. Reformy se dotknou zejména oblastí školství, zdravotnictví či sociální sféry, což jsou oblasti, kde jsou už dnes ženy znevýhodněny. „Znevýhodněny budou například matky malých dětí, které v současnosti mají jen omezenou možnost při rodičovské dovolené pracovat, neboť míst ve školkách není dostatek. A když nemají příjem, nemohou těžko splácet případnou půjčku na studium či spořit na důchod,“ vysvětluje jednu ze skrytých pastí reforem Kristýna Pešáková z NESEHNUTÍ. To může vést k dalšímu snížení porodnosti vysokoškolsky vzdělaných žen.
Těžká bude rovněž situace žen-samoživitelek, přičemž podíl rodin s jedním rodičem (v drtivé většině případů s matkou) je ve společnosti 20% a pravděpodobně bude stoupat. Jejich situaci ještě zhoršuje zrušení sociálního příplatku pro rodiče, který využívalo 56% žen samoživitelek. „Chystaná sleva na daních pro rodiče, kteří platí za hlídání předškolních dětí, se týká pouze těch rodin, ve kterých pracují oba rodiče, samoživitelky nebudou moci tuto úlevu využít,“ konstatuje Kristýna Rytířová z NESEHNUTÍ.
Videospotem a otevřeným dopisem se NESEHNUTÍ snaží upozornit na situaci, ve které je reformami postižena jedna skupina obyvatel více než jiná. Otevřený dopis do dnešních dnů podepsalo přes 600 lidí, kteří s touto diskriminací nesouhlasí. Je velice zajímavé, že hned druhou nejpočetnější skupinou signatářů dopisu jsou muži. Otevřený dopis byl rozeslán všem členům a členkám Poslanecké sněmovny. Jejich odpovědi zveřejňujeme a průběžně aktualizujeme na našich stránkách. Například předseda zdravotnického výboru Boris Šťastný z ODS napsal: „...děkuji Vám za poskytnutí důležitých informací, které je třeba při reformách nepochybně zohlednit. S přátelským pozdravem MUDr. Boris Šťastný, poslanec.“ Další reakce politiků a političek můžete nalézt na našich stránkách. Dopady vládních reforem na různé skupiny žen se NESEHNUTÍ zabývá spolu s dalšími ženskoprávními organizacemi, internetovou publikaci, která shrnuje dopady, naleznete opět na našich stránkách.
Kontakty:
Kristýna Pešáková, NESEHNUTÍ, tel.: 723 759 082, Kristýna Rytířová, NESEHNUTÍ, tel.: 733 261 643, Petra Havlíková, 732 854 435, zenskaprava@nesehnuti.cz