Skip to main content
Tiskové zprávy

Otevřenými dopisy proti hypermarketu

By 2006-03-237 září, 2020No Comments

V těchto dnech dostanou vrcholní představitelé šesti provozovatelů typu hobby market (hypermarket pro kutily) v ČR otevřený dopis. V něm je občanské sdružení NESEHNUTÍ vyzývá, aby respektovali názor občanů městské části Brno-Ivanovice a neprosazovali výstavbu Hobby marketu v této lokalitě. Dopisy reagují na skutečnost, že v provedeném sociologickém průzkumu se více než 72 % občanů obce vyslovilo proti realizaci záměru. Otevřený dopis je adresován všem potencionálním provozovatelům Hobby marketu, jelikož developerské firmy prosazující stavbu dosud nezveřejnily jméno konkrétní společnosti, která by objekt využívala. Navíc developeři Hobby marketu veřejně prohlásili, že se názorem veřejnosti nehodlají řídit. Nesouhlasný dopis adresovaný konkrétně firmě Bauhaus poslala také starostka Brna-Ivanovic.
Zástupci společností Bauhaus, Baumax, Hornbach, OBI, Globus-baumarkt a Mountfield obdrží v těchto dnech otevřené dopisy s žádostí, aby sladili své podnikatelské aktivity s vůlí občanů a respektovali výsledky nezávislého sociologického průzkumu. V něm na otázku „Souhlasíte s výstavbou HOBBY MARKETU, BRNO–IVANOVICE na dotčeném území?“ odpovědělo záporně 72,6 % dotázaných. Sociologické šetření proběhlo na žádost starostky městské části a pod odbornou garancí Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Na tyto výsledky reagovali veřejně zástupci developerských společností (Moravská stavební – INVEST a.s. a Fuertes Developement s.r.o.) vyjádřením: „Ať rozhodně nikdo nepočítá s tím, že se toho záměru vzdáme“ (Rovnost, 7. 3. 2006). Navíc developerské firmy do dnešního dne nezveřejnily, pro jakou konkrétní společnost Hobby market připravují. „Věříme, že společnosti provozující hobby markety budou více dbát názorů občanů – svých potenciálních zákazníků a sousedů – než developerské firmy. Developeři nemají k dané lokalitě vztah, ani není jejich zájmem budování dobrých sousedských vztahů,“ říká Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.
Proti výstavbě Hobby marketu se také postavilo více než 300 obyvatel Ivanovic, kteří podepsali protestní petici místního sdružení Klidné Ivanovice, které ji předalo místnímu zastupitelstvu. To také na svém zasedání dne 9. března 2006 jednohlasně schválilo usnesení, které pověřuje starostku, aby nesouhlas obce vyjadřovala v následných povolovacích řízeních.
Starostka obce Eva Slavíková navíc odeslala firmě Bauhaus otevřený dopis, ve kterém píše: „Považuji za svoji povinnost ctít většinový názor občanů a učinit vše pro to, aby jejich vůle byla naplněna. Proto žádám společnost Bauhaus, aby ustoupila od záměru stavby obchodního centra Hobby market.“ Konkrétně na tuto společnost se starostka obce obrátila kvůli tomu, že ji před několika týdny osobně potvrdil zájem společnosti Bauhaus postavit v Ivanovicích Hobby market její jednatel Aleš Pacal.
V současné době také probíhá územní řízení o stavbě, ve kterém mohou účastníci řízení uplatnit své připomínky, námitky či nesouhlas. Jedním z těchto účastníků je také občanské sdružení NESEHNUTÍ. To se problematikou výstavby hypermarketů dlouhodobě zabývá. „Provedli jsme terénní průzkum lokality i celé obce a zhodnotili záměr výstavby s pomocí dokumentace, leteckých snímků a mapových podkladů. Na základě takto získaných informací považujeme záměr pro dané území za nevhodný,“ vysvětluje postoj NESEHNUTÍ Jiří Koželouh. „Největší rizika spatřujeme v nárůstu dopravy a znečištění ovzduší, zvýšení hluku, devastaci krajiny a hrozbě další podobné plánované výstavby v dané lokalitě,“ dodává Koželouh. Své připomínky mohou účastníci řízení podávat u stavebního úřadu do 7. dubna 2006.
bližší informace:
Milan Štefanec (605 239 579)
Jiří Koželouh (723 559 495)