Skip to main content

Společná tisková zpráva organizací Amnesty International, Arnika, AutoMat, Extinction Rebellion, Doctors for Future, Greenpeace ČR, Hnutí DUHA, Limity jsme my a NESEHNUTÍ

Praha 7. prosince 2020

Devět environmentálních a lidskoprávních organizací vyzvalo během dnešního protestu před sedmi ministerstvy českou vládu a speciálně premiéra Andreje Babiše, aby na rozhodujícím jednání lídrů EU o klimatu sehrál svou životní partii a přesvědčil ostatní země o podpoře snížení emisí skleníkových plynů o 65 % do roku 2030. Je to jedna z mála posledních šancí, jak zastavit globální oteplování na úrovni 1,5 °C, a odvrátit tak nejděsivější dopady změn klimatu. 

Vědci a klimatologové z celého světa ve Zvláštní zprávě IPCC o 1,5° C jasně hovoří o tom, že následujících deset let bude kritických v ochraně klimatu a snižování emisí skleníkových plynů. Když emise razantně nesnížíme, dojde k nezvratným změnám a ztratíme naději zastavit globální oteplení okolo 1,5 °C.

Podle zprávy OSN musíme snižovat emise skleníkových plynů – abychom udrželi oteplení na relativně bezpečné úrovní – o více než 7,6 % ročně. Uplatnění tohoto opatření, se zřetelem na možnosti a historickou odpovědnost  EU, znamená snížení emisí skleníkových plynů nejméně o 65 % do roku 2030 ve srovnání s rokem 1990. 

Lídři EU však budou debatovat o cíli 55 %, který navrhuje Evropská komise. Očekává se, že hlavní diskuze bude o tom, zda tento cíl  bude “net” či “gross”, tedy zda bude zahrnovat tzv. propady (tedy uhlík, který zachytí lesy, mokřady a další cenné ekosystémy). V případě schválení “net” cíle navrženého Komisí jde přitom pouze o “účetní trik,” kdy dojde k reálnému poklesu emisí jen o něco málo přes 50 %.

Proto organizace Amnesty International, Arnika, Automat, Extinction Rebellion, Doctors For Future, Greenpeace ČR, Hnutí Duha, Limity jsme my a NESEHNUTÍ vyzývají premiéra Babiše, aby odmítl účetní triky a podporoval skutečné snížení emisí – ideálně o 65 % do roku 2030.

Aktivistky a aktivisté organizace Greenpeace protestovali v kostýmech čertů před Ministerstvem průmyslu a obchodu, kde upozorňovali na to, že spalování uhlí je cestou do klimatického pekla. “Best in Covid nevyšlo, ale premiér Babiš má šanci na reparát. Může Česko vyvést z temnoty klimatického skepticismu a kverulantství středoevropských států a být “Best in Climate”. Stačí jen odmítnout triky Evropské komise, jejíž návrh se ve skutečnosti emise o 55 % nesníží a požadovat odmítnutí tzv. propadů. Pokud by chtěl být hrdina, měl by na stůl položit návrh na 65% snížení emisí do roku 2030, který nejlépe odpovídá cílům Pařížské dohody. Zároveň by tím napravil praktiky ministra průmyslu Karla Havlíčka, na jehož popud Uhelná komise doporučuje odstup od uhlí až v roce 2038, a prakticky tak slavný slogan “Country for the Future” přepsal ze dne na den na “No Future”, ” říká Jan Freidinger z Greenpeace.

Hnutí Limity jsme my protestovalo před Ministerstvem životního prostředí, které by podle nich mělo podpořit co nejambicióznější cíle pro snižování emisí. “Ministerstvo životního prostředí by podle nás mělo v první řadě myslet na ochranu životního prostředí a planety. Mimo jiné to znamená skončit s uhlím v příštích deseti letech a podpořit nejambicióznější cíle pro snižování emisí skleníkových plynů. Ministr Brabec by měl vyzvat premiéra Babiše, aby na jednání v Bruselu podpořil 65% cíl pro snížení emisí do roku 2030,” říká členka hnutí Limity jsme my Marika Volfová.

Hnutí DUHA pořádalo protest před Ministerstvem zemědělství, na kterém upozorňuje na dopad změny klimatu na lesy a krajinu. “Když nesnížíme množství emisí, které vypouštíme do atmosféry, nepomůžou nám přehrady, mokřady, aleje ani pestré lesy. Zaměřit se musíme také na zemědělství, které v Česku vypouští 6 % emisí, má zároveň ale i velký potenciál je pohlcovat – klíčem je zde zdravá půda nezničená průmyslovým pěstováním. Ministr Toman by měl proto  zájmu svého ministerstva tlačit na co nejambicióznější klimatické cíle.” říká Anna Kárníková, ředitelka Hnutí DUHA.

Iniciativa Lékaři za budoucnost – Doctors for Future na happeningu před ministerstvem zdravotnictví upozornila na negativní dopady klimatických změn a  spalování fosilních paliv na lidské zdraví. Klimatická změna s sebou přináší významná rizika pro lidské zdraví. Jde třeba o stále častější vlny veder, která způsobují nárůst nemocnosti a úmrtnosti zejména u seniorů, dětí, ale také u lidí s depresí. Toxické látky a prach uvolňované při těžbě a spalování fosilních paliv významně znečišťují životní prostředí a způsobují nemoci jako je astma, onemocnění srdce a cév nebo deprese. U dětí narušují vývoj nervové soustavy a zvyšují riziko ADHD nebo autistických poruch. Jak upozorňuje například zpráva Expertní rady Evropských akademií věd, ochrana klimatu spojená s ukončením spalování fosilních paliv bude mít řadu pozitivních vedlejších efektů na lidské zdraví. A to máme jako lékaři povinnost chránit,“ říká Anna Kšírová, lékařka a členka iniciativy.

Organizace NESEHNUTÍ, AutoMat a Arnika na happeningu před Ministerstvem pro místní rozvoj upozornily na klíčovou roli měst v otázce ochrany klimatu, neboť ta svými emisemi mnohonásobně překračují hranice udržitelného rozvoje. “Je zásadní, abychom prosadili ambiciózní klimatické cíle v Evropské unii a také abychom je promítli do české legislativy a strategických dokumentů týkajících se obcí a nové výstavby. Například stávající návrh stavebního zákona jde zcela proti účinné ochraně klimatu. Oslabuje úlohu orgánů ochrany přírody i veřejnosti v rozhodování o výstavbě a urychluje betonování krajiny. Klimatické cíle v oblasti mitigace i adaptace chybí v závazných dokumentech územního plánování i v územních plánech samotných. Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo mít v oblasti ochrany klimatu skutečnou progresivní vizi, ne jít na ruku bezbřehému růstu a betonářské lobby,” říká Martin Hyťha z NESEHNUTÍ.

Hnutí Extinction Rebellion si k protestu vybralo ministerstvo dopravy, které ke klimatické krizi přispívá podporou problematické dopravy či tlačením megalomanských neekologických projektů, jako je kanál Dunaj-Odra-Labe. “Evropa byla znečišťovatelem ovzduší dříve než jiné kontinenty, náš pokrok musí být tedy nyní mnohem ambicióznější i v ochraně klimatu. Měli bychom ukázat světu, že závazky Pařížské dohody dodržíme. ČR je stále jeden z největších znečišťovatelů v přepočtu na obyvatele, pojďme být zodpovědní. Podpora špinavé nákladní dopravy, ať už automobilové nebo lodní, nemá logiku ve světě, kde je nutné spotřebu a konzum snižovat. Požadujeme, aby ministerstvo dopravy vypracovalo klimatický plán, který bude reflektovat naléhavost situace a který bude určovat směr budoucích rozhodnutí,” říká Gabriela Kleinová z Extinction Rebellion.

Amnesty International upozornila před budovou Ministerstva zahraničních věci na mezinárodní lidskoprávní aspekty dopadů klimatické změny. Změnu klimatu je nutné kromě technicistních grafů a složitých klimatických modelů začít vnímat i skrze utrpení stovek milionů lidí po celém světě, kteří již teď čelí jejím devastujícím dopadům. Změna klimatu rozšiřuje a prohlubuje již existující nerovnosti, které mnohdy nejvíce dopadají na ty nejzranitelnější – ženy, děti a staré lidí a další znevýhodněné skupiny. Nejsou to ale jen ničivé dopady na lidstvo, které dělají ze změny klimatu urgentní lidskoprávní problém, ale především fakt, že se jedná o člověkem způsobený fenomén, jenž může být regulován správnými kroky vlád. Ministr Petříček by měl apelovat na ostatní ministry i premiéra Babiše, aby tato vláda přijala zodpovědnost Česka jakožto vyspělého státu za stav lidských práv ve světě a mezinárodní stabilitu, kterou dopady změn klimatu narušují,” říká Michal Horniecký z Amnesty International.

Protesty doplňuje společná demonstrace všech zúčastněných, která v 10:00 míří od Rudolfina k Úřadu vlády.

Kontakty:

Anna Kárníková, ředitelka Hnutí DUHA, 773 768 769, anna.karnikova@hnutiduha.cz 

Jan Freidinger, Greenpeace, 734 620 843, jan.freidinger@greenpeace.org 

Anna Kšírová, Doctors for Future, 736 776 650, anna.ksirova@gmail.com

Ondřej Jiráček, Limity jsme my, 777 625 487, ondra.ji@seznam.cz

Gabriela Kleinová, Extinction Rebellion, 603 485 139, gabriela.kleinova@seznam.cz  

Martin Horniacký, Amnesty International, 604 702 501, michal.horniecky@amnesty.cz

Martin Hyťha, NESEHNUTÍ, 606 104 784 , martin@nesehnuti.cz