Skip to main content

Na odborné střední škole ve Stříbře jsme 27.6.2023 zorganizovali*y panelovou diskuzi, která se zabývala tím, jak ve škole vytvářet prostředí, ve kterém šikana či nasilí nemají místo a ve které se cítí bezpečně studující, ale i vyučující. 

V panelu vystoupila spolupracovnice NESEHNUTÍ a členka týmu Partnerství pro vzdělávání 2030+ Nika Mazániková, členka organizace Gender studies a studentka PedF UK Anna Karmazínová, čerstvá absolventka střední školy Eliška Drusanová a František Halada, který působil více než 40 let ve školství jako učitel a také jako velmi aktivní ředitel a nyní je členem Asociace ředitelů základních škol, lektoruje v rámci Národního pedagogického institutu a je členem pracovní skupiny k wellbeingu v projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+.

Vystupující se shodly*i na tom, že pokud škola umožní studujícím větší participaci a přistupuje k nim s respektem, je větší šance, že vytvoří prostředí, ve kterém se budou všichni vzájemně respektovat a nebude docházet k šikaně a násilí.