Skip to main content
Tiskové zprávy

Pět organizací protestuje proti Národní výstavě hospodářských zvířat 2019 v Brně

By 2019-05-107 září, 2020No Comments

Současně s výstavou bude probíhat antiveletrh „Zvíře není zboží“
Tisková zpráva organizací Anonymous for the Voiceless Brno, Extinction Rebellion Brno, Kolektiv pro zvířata, NESEHNUTÍ, OBRAZ – Obránci zvířat ze dne 10. 5. 2019
Současně s konáním Národní výstavy hospodářských zvířat (NVHZ 2019) na brněnském výstavišti probíhající ve dnech 12. – 15. května 2019 uspořádá pět organizací antiveletrh „Zvíře není zboží“. Sérií happeningů a akcí chtějí vyjádřit nesouhlas s konáním výstavy reprezentující současnou podobu živočišného průmyslu, který dle jejich názoru nebere ohledy na práva a potřeby hospodářských zvířat a vnímá je pouze jako komoditu.
Pět organizací (Anonymous for the Voiceless Brno, Extinction Rebellion Brno, Kolektiv pro zvířata, NESEHNUTÍ, OBRAZ – Obránci zvířat) chce antiveletrhem „Zvíře není zboží“ upozornit na problematické aspekty intenzivního chovu hospodářských zvířat, který NVHZ 2019 propaguje. Nejde jen o etickou otázku využívání hospodářských zvířat či jejich špatných životních podmínek v současných velkochovech v Česku, ale i o skutečnost, že živočišná produkce a intenzivní zemědělství výrazně přispívají ke klimatické změně, mají negativní dopady na životní prostředí a také na lidské zdraví.
NESEHNUTÍ bude vyzývat veřejnost, aby se připojila k celoevropské kampani za ukončení klecových chovů hospodářských zvířat Konec doby klecové. [1] „Výstava hospodářských zvířat reprezentuje intenzivní zemědělství, které nebere ohled na potřeby zvířat a jejich životní podmínky. To se týká zejména u nás nejrozšířenějších klecových velkochovů. Je nejvyšší čas změnit podmínky, v nichž jsou hospodářská zvířata nucená žít, a od klecových chovů definitivně upustit,” říká Barbora Kosinová z NESEHNUTÍ. Evropskou občanskou iniciativu požadující zákaz klecových chovů je možné podpořit i na stránkách hlavanahlave.cz.
Společně s NESEHNUTÍm představí své aktivity OBRAZ – Obránci zvířat. Lukáš Novosad z této neziskové organizace komentuje veletrh následovně: „Ve 21. století je čas přestat vnímat zvířata jako komodity. Jsou to živé bytosti s vlastními zájmy, které bychom měli jako moderní společnost v maximální možné míře respektovat.“
Anonymous for the Voiceless Brno uspořádá před vstupem do areálu tzv. Cube of truth (Kostka pravdy). Pomocí videozáběrů ukáže veřejnosti, jak vypadá život tzv. hospodářských zvířat. Organizace Anonymous for the Voiceless, která funguje v téměř 1000 městech po celém světě, mluví za ty, kteří svůj hlas nemají a předává jasný požadavek na ukončení všech forem využívání zvířat a zároveň podporuje veganství. Alexandra Mateásková k tomu dodává: „Naše úsilí dosáhne svého cíle, až budou všechna zvířata svobodná.“
Kolektiv pro zvířata uspořádá protestní akci s názvem Národní výstava otroků. Jejím cílem je poukázat na nadřazený postoj člověka ke zvířatům. Markéta Musilová vysvětluje: „Vyjadřujeme nesouhlas s degradací zvířat na pouhé produkty zemědělství, kterou Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky prezentuje. Tato ostudná ukázka degradace živých, cítících bytostí je vyjádřením nadřazeného postoje člověka ke zvířatům.“
Extinction Rebellion Brno upozorňuje zejména na to, jak velkochovy přispívají k současné ekologické a klimatické krizi. „Nadměrné využívání zvířat je součástí kultury, přístupu a chování, která vede k vymírání druhů a klimatické změně. Průmyslový chov je jedním z hlavních producentů CO2, nadměrně zatěžuje půdu a výraznou měrou přispívá ke změně klimatu. Za hnutí Extinction Rebellion chci tedy vyjádřit kategorický nesouhlas s praktikami, které přímo ohrožují existenci mnoha živočišných druhů, včetně lidstva,“ uzavírá Veronika Holcnerová z Extinction Rebellion Brno.
 
 
Kontakty:
Barbora Kosinová, NESEHNUTÍ: barbora.kosinova@nesehnuti.cz
Lukáš Novosad, OBRAZ – Obránci zvířat: lukas.novosad@obrancizvirat.cz
Alexandra Mateásková, Anonymous for the Voiceless, Brno: kontakt via FB
Markéta Musilová, Kolektiv pro zvířata: info@kolektivprozvirata.cz
Veronika Holcnerová, Extinction Rebellion: veronika.holcnerova@gmail.com
 
 
Poznámky:
[1] Více než stovka organizací v celé EU chce nasbírat alespoň milion podpisů pod tzv. Evropskou občanskou iniciativu a přimět tak Evropskou komisi, aby vypracovala legislativní návrh pro zákaz klecových chovů v zemích EU. Evropská občanská iniciativa představuje jedinečný a inovativní nástroj, který evropským občanům a občankám umožňuje spoluutvářet Evropu a vyzvat Evropskou komisi, aby vypracovala konkrétní legislativní návrh. Poté, co organizátoři iniciativy získají alespoň 1 milion podpisů, Komise rozhodne, jaká následná opatření učinit. Více informací o Evropské občanské iniciativě zde.
 
Program antiveletrhu „Zvíře není zboží“:
12. 5. 2019, 10:00 – 13:00: NESEHNUTÍ a OBRAZ – Obránci zvířat: informační a petiční stánek, prezentace mapy velkochovů v ČR, virtuální realita z velkochovů, před hlavním vchodem BVV
13. 5. 2019, 16:00 – 18:00: Anonymous for the Voiceless: The Cube of Truth (Kostka pravdy), před hlavním vchodem BVV
14. 5. 2019, 17:00 – 18:30: Kolektiv pro zvířata: protestní akce „Národní výstava otroků“, náměstí Svobody