Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 30.října 2008
V těchto dnech se rozbíhají další správní řízení související se záměrem hobby marketu Bauhaus v Brně-Ivanovicích. Firma Bauhaus žádá o povolení pokácení 82 kusů stromů a keřů lemujících ulice Černohorská a Řečkovická. Zároveň žádá o vydání stavebního povolení na stavbu svého hypermarketu s domácími a řemeslnickými potřebami. Žádosti navazují na územní rozhodnutí z roku 2006, které však bylo napadeno žalobami dvou občanských sdružení a investorovi stále hrozí, že jej krajský soud o tento dokument připraví. Bauhaus chce v Ivanovicích realizovat výstavbu v konfliktu s krajinným rázem a negativním dopadem na životní prostředí a kvalitu bydlení. Proti výstavbě se v březnu 2006 vyslovilo 72,6% dotázaných občanů Ivanovic. Záměru aktivně oponuje občanské sdružení NESEHNUTÍ a místní Sdružení za rozvoj Ivanovic a o.s. Klidné Ivanovice.
V rámci správního řízení, jehož zahájení bylo aktuálně oznámeno, požaduje investor (ketrého zastupuje firma Fuertes development) povolení k pokácení 82 kusů stromů a keřů různých velikostí, které lemují lokalitu plánované výstavby. Součástí požadovaného kácení je i alej vzrostlých stromů (zejména ořešáky, javory a jasany) podél ulice Černohorské. Uliční stromořadí v tomto místě má dlouhou tradici neboť, jak ukazuje mapa v poloviny 18. století, doprovázelo již původní císařskou silnici a navíc zmírňuje vlivy dopravy a další případné aktivity na lokalitě mezi Hradeckou a Černohorskou ulicí na bydlení. „Bauhaus znovu dokazuje svoji bezohlednost k místním občanům. Vytrvale ignoruje nesouhlas s výstavbou a nyní se ještě snaží vystavit obyvatelstvo většímu obtěžování svým provozem,“ komentuje postup firmy Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ. Lze předpokládat, že Bauhaus bude muset vysázet nové stromy, ale zůstává otázkou zda to bude možné po celé délce ulice (z důvodu vedení technických sítí apod.). Problém je také v tom, že nové stromy by uspokojivých rozměrů dosáhly až za desítky let.
V současné době podal investor žádost o kácení v nepřijatelné podobě, když nemá jasno na jakých pozemcích se má kácet, nemá doloženy souhlasy všech vlastníků a nedostatečně charakterizuje dřeviny uvažované ke skácení. Tyto nedostatky mu úřad (řízení o kácení vede ÚMČ Brno-Řečkovice) nařídil doplnit.
Zároveň se snahou zbavit se stromů, které stojí v cestě jeho plánům, podává Bauhaus na ivanovický stavební úřad i žádost o vydání stavebního povolení na budovu s parkovištěm a komunikacemi o celkové rozloze přes 4 hektary a obří pylon (cca 40 m na výšku) s názvem firmy. Stavební řízení však bude mít minimálně jednu vadu na kráse. „Investor se opírá o územní rozhodnutí z roku 2006. To však čelí u soudu správním žalobám, které tvrdí, že byl vydáním územního rozhodnutí porušen územní plán Brna,“ říká Milan Štefanec z NESEHNUTÍ, které podalo jednu z žalob. Další žalobu podalo sdružení Klidné Ivanovice. Na soud se obrátila také MČ Brno-Ivanovice (zastoupená tehdejší starostkou a nynější opoziční zastupitelkou Evou Slavíkovou). Současné vedení radnice v čele se starostkou Janou Bohuňovskou žalobu stáhlo. „Stažení žaloby bylo nesprávným krokem nového vedení. Domnívám se, že by radnice měla pokračovat v odporu proti škodlivému záměru, tak jak si přeje většina občanů,“ komentuje obrat v přístupu samosprávy Eva Slavíková a připomíná výsledky průzkumu veřejného mínění z března 2006. V tomto šetření vedeném nezávislým týmem z Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity vyslovilo 72,6 % dotázaných ivanovických občanů. Pouze 20,6 % dotázaných s výstavbou souhlasilo.
Stavební řízení i řízení o povolení kácení dřevin se hodlají účastnit místní občanská sdružení i ekologická organizace NESEHNUTÍ. Do stavebního řízení mohou také zasáhnout majitelé domů dotčených plánovanou výstavbou a provozem Bauhausu. V následujících dnech a týdnech bude probíhat studium dokumentací a podkladů a vypracovávání připomínek. „V nastávajících správních řízeních budeme hájit naše životní prostředí a kvalitu našeho bydlení. Zároveň vytrvale apelujeme na Bauhaus, aby od plánů v Ivanovicích odstoupil,“ říká Petra Štěrbáková-Taüberová z Ivanovic.

Více informací :

Jiří Koželouh – NESEHNUTÍ (723 559 495), Milan Štefanec – NESEHNUTÍ (605 239 579), Eva Slavíková – zastupitelka (739 411 325), Petra Štěrbáková-Täuberová – o.s. Klidné Ivanovice (777 794 801).