Skip to main content

Více než tři sta lidí se během měsíce od zveřejnění podepsalo pod otevřený dopis NESEHNUTÍ adresovaný vládě České republiky. Dopis se snaží upozornit na dopady vládních reforem na ženy, které budou plánovanými kroky postiženy více než muži. Otevřený dopis doprovází videospot, jehož vznik podpořil Open society fund.
Dopady vládních reforem na ženy jsou odlišné od dopadů na muže. Reformy se dotknou zejména oblastí školství, zdravotnictví či sociální sféry, což jsou oblasti, kde jsou už dnes ženy znevýhodněny. „Například matky na mateřské dovolené mají jen malou šanci být ekonomicky aktivní, jelikož předškolní péče je u nás velmi omezená. V současnosti je míst v mateřských školách velký nedostatek. V této situaci je pro ženu velice náročné splácet například půjčku za studium nebo si spořit na důchod,“ vysvětluje jednu ze skrytých pastí reforem Zora Javorská z NESEHNUTÍ.
Rovněž plánované zavedení školného bude mít větší negativní dopad na ženy. Investice do vzdělání se ženám vyplatí méně, neboť ani výborné vzdělání jim nezajišťuje finanční ohodnocení srovnatelné s muži. Naopak největší rozdíl v neprospěch žen vykazují příjmy vysokoškolsky vzdělaných žen oproti příjmům mužů vysokoškoláků. „Ženy nebudou mít ekonomickou motivaci více se vzdělávat a navíc splatit školné pro ně bude mnohem těžší a delší. Kromě nižších platů se jim splácení také protáhne o mateřskou dovolenou,“ doplňuje Petra Havlíková. V konečném důsledku může zavedení školného vést k dalšímu poklesu porodnosti vysokoškolsky vzdělaných žen.
Další významně postiženou skupinou budou ženy seniorky. Ženy, které průměrně vydělávají méně, budou mít i nižší penzi a stejně tak horší budou jejich možnosti si na penzi spořit. Těžká bude rovněž situace žen-samoživitelek, přičemž podíl rodin s jedním rodičem (v drtivé většině případů s matkou) je 20% a pravděpodobně bude stoupat. Jejich situaci ještě zhoršuje zrušení sociálního příplatku pro rodiče, který využívalo 56% žen samoživitelek. „Chystaná sleva na daních pro rodiče, kteří platí za hlídání předškolních dětí, se týká pouze těch rodin, ve kterých pracují oba rodiče, samoživitelky nebudou moci tuto úlevu využít,“ konstatuje Kristýna Rytířová z NESEHNUTÍ.
Videospotem a otevřeným dopisem se NESEHNUTÍ snaží upozornit na situaci, ve které je reformami postižena jedna skupina obyvatel více než jiná. Otevřený dopis do dnešních dnů podepsalo přes 300 lidí, kteří s takovou diskriminací nesouhlasí. Nejvíce z nich se přihlásilo do obecné kategorie „žena“ a to 131 signatářek. Hned druhou nejpočetnější skupinu tvoří muži, kterých se podepsalo přes šedesát, následováni ženami-seniorkami, těch s dopady reforem nesouhlasí 57. Další početné skupiny tvoří ženy na mateřské dovolené, studentky či samoživitelky.
Kontakty:
Kristýna Rytířová, NESEHNUTÍ, tel.: 733 261 643, Zora Javorská, NESEHNUTÍ, 606 722 988, Petra Havlíková, 732 854 435.
zora@nesehnuti.cz