Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ a o.s. Klidné Ivanovice ze dne 24. září 2012

To je i případ ivanovického Bauhausu. Reakce na usnesení Městského soudu v Praze

Městský soud v Praze právě odmítl žalobu proti Bauhausu v Brně-Ivanovicích. Důvodem je názor zvláštního senátu soudců Nejvyššího správního a Nejvyššího soudu ČR, který se usnesl, že pokoutně a nezákonně vydané certifikáty musí zneplatňovat stavební úřady.
„Městský soud žalobu ivanovických občanů a občanek a NESEHNUTÍ odmítl, neboť se jí – dle názoru zvláštního senátu – nemá zabývat. Soud tedy nerozhodl o zákonnosti certifikátu. Bauhaus ani náhodou nevyhrál soud. Na podstatě věci se nic nemění. Certifikát byl vydán zjevně v rozporu se zákonem. Pokud o neoprávněnosti stavby – dle usnesení soudu – nemůže  rozhodnout Městský soud, měl by to tedy udělat stavební úřad,“ říká Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.
Dle usnesení zvláštního senátu musí být sporné certifikáty řešeny stavebními úřady neprodleně. Městský soud nyní cituje správní řád, který v takových případech dává 10-ti denní lhůtu na vydání předběžného opatření stavebním úřadem a následné bezodkladné rozhodnutí o platnosti certifikátu. Soud přitom přímo uvádí situaci, kdy byly inspektorem opomenuty dotčené osoby. Přesně k tomu došlo v Ivanovicích.
„Trvalo přes dva roky, než soudy nastolily jasná pravidla, jakými se mají dotčení sousedé bránit nezákonným certifikátům autorizovaných inspektorů. Usnesení zvláštního senátu teď opět vše úplně zvrátilo. Dotčeným vlastníkům, kteří se několik let řídili měnícími se rozhodnutími soudů, teď zvláštní senát vzkazuje, že i tak bylo všechno špatně. Fakticky byla současným postupem soudů odepřena ochrana jejich právům. Za této situace je nezbytné, aby své pravomoci podle správního řádu využil stavební úřad,“ doplňuje Jana Kravčíková z Advokátní kanceláře Šikola a partneři, s.r.o.
„Ivanovický stavební úřad dostal od soudu jednoduchý a jasný návod. Do deseti dnů musí z vlastní iniciativy pozastavit platnost certifikátu, neboť došlo k situaci, kterou soud popisuje. Bauhaus totiž disponuje certifikátem vydaným pokoutně, bez nutných připomínek sousedů a sousedek,“ říká Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.
„Je nešťastné, že soudy neustále mění názor, jak se mají lidé bránit proti nezákonným praktikám autorizovaných inspektorů či investorů. Účinná obrana práv a dodržování zákonů je tak ohrožena. Věříme ale, že stavební úřad bude postupovat v souladu s našimi právy,“ uzavírá Zuzana Konečná z Ivanovic.
Nezákonným jednáním inspektorů se české soudy, ministerstvo pro místní rozvoj i ombudsman zabývají již několik let. Nejznámějším případem zneužití institutu autorizovaného inspektora se stala právě výstavba Bauhausu v Brně-Ivanovicích.
Více informací:
Jiří Koželouh (NESEHNUTÍ), jiri.kozelouh@nesehnuti.cz, 723 559 495
mluvčí sdružení Klidné Ivanovice (info@klidneivanovice.com) – 732 533 634, 608 410 029