Skip to main content

Apeluje tím na veřejnost, aby vyzvala europarlament k ukončení chovu hospodářských zvířat v klecích

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 8. 4. 2021

NESEHNUTÍ dnes spustilo inovovanou verzi mapy českých velkochovů hospodářských zvířat. Kdokoliv se nyní může na stránce hlavanahlave.cz podívat, v jakých podmínkách zvířata v těchto velkochovech žijí. Současně NESEHNUTÍ zveřejnilo nové, dosud nepublikované záběry z klecových chovů prasnic. Organizace tím apeluje na veřejnost, aby vyzvala Evropský parlament k ukončení chovu hospodářských zvířat v klecích. Ten bude o konci doby klecové jednat 15. dubna.

Na stránce hlavanahlave.cz je ode dneška k nahlédnutí nová mapa velkochovů [1], kde lze kromě dosavadních informací o umístění, počtu zvířat, typu chovu a provozovateli nově u padesáti velkochovů zobrazit také fotogalerii. „Díky této mapě může nyní každý získat poměrně komplexní představu o životních podmínkách zvířat v českých velkochovech, což velké části veřejnosti dosud chybělo,” říká Eva Jašková z NESEHNUTÍ.

Zároveň NESEHNUTÍ zveřejnilo dosud nepublikované záběry z českých klecových chovů prasnic [2]. Na většině záběrů jsou vidět životní podmínky prasnice v tzv. porodní kleci, do které je umístěná zpravidla týden před porodem, a zůstane v ní do doby odstavu selat ve věku 21–28 dní. Sestřih doplňují záběry klecí pro březí prasnice. V těchto dvou typech klecí stráví prasnice v součtu přibližně polovinu života. „Drastické omezení zvířete je zjevné na první pohled – téměř se nemůže hýbat, nemůže se otáčet, nemá kontakt s dalšími prasaty a musí kálet a močit tam, kde leží. V přirozených podmínkách si přitom prasnice tvoří před porodem hnízdo, navzdory lidovým rčením udržuje čistotu, pečuje o selata, a má také možnost odpočívat mimo jejich dosah. Nic z toho v úzké kovové kleci nejde. Je nejvyšší čas s tímto způsobem chovu skončit,” vysvětluje Martin Hyťha z NESEHNUTÍ.

Novou mapou i záběry chce NESEHNUTÍ apelovat na veřejnost, aby vyzvala Evropský parlament k ukončení chovu hospodářských zvířat v klecích. Výzvu klíčovým europoslancům*kyním mohou lidé odeslat přímo z webové stránky hlavanahlave.cz. Evropský parlament bude o věci jednat 15. dubna.

Konec doby klecové je požadavkem stejnojmenné kampaně, jejíž evropskou občanskou iniciativu [3] podepsalo přes 1,4 milionu obyvatel*ek zemí EU. Ta žádá nejen ukončení klecových chovů prasnic, ale i drůbeže a králíků, a také o zákaz individuálních kotců pro telata. „Celoevropská kampaň jde do finále. Evropský parlament nemůže dále přehlížet utrpení zvířat, ani názor téměř půl druhého milionu lidí. Nastal čas pro konec doby klecové,” dodává Eva Jašková z NESEHNUTÍ.

NESEHNUTÍ je součástí celoevropské koalice nevládních organizací Konec doby klecové, která sdružuje 170 organizací usilujících o zrušení klecových velkochovů hospodářských zvířat. 

Kontakty: 

Poznámky: 

[1] https://hlavanahlave.cz/#mapa-velkochovu

[2] Původní záběry z českých velkochovů. Ke stažení v plném rozlišení bez popisků: https://nesehnuti.cz/wp-content/uploads/2021/04/Klecove-chovy.mp4 (36 MB). S popisky: https://nesehnuti.cz/wp-content/uploads/2021/04/Za-branami-velkochovu.mp4 (40 MB). Videa, stejně jako fotografie, je možné s uvedením zdroje (NESEHNUTÍ) libovolně využít.

[3] Evropská občanská iniciativa představuje jedinečný a inovativní nástroj, který evropským občanům a občankám umožňuje spoluutvářet Evropu a vyzvat Evropskou komisi, aby vypracovala konkrétní legislativní návrh. Poté, co organizátoři iniciativy získají alespoň 1 milion podpisů, Komise rozhodne, jaká následná opatření učinit. Více informací o Evropské občanské iniciativě: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome