Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 4.srpna 2008
Obyvatelé a obyvatelky městské části Brno-Ivanovice mají další možnost vyjádřit svůj nesouhlas s výstavbou obřího hobby marketu Bauhaus v blízkosti svých domovů. Zítra a pozítří budou do svých poštovních schránek dostávat informační letáky s připojenou pohlednicí, které pro ně připravilo občanské sdružení NESEHNUTÍ. Leták popisuje aktuální stav záměru a upozorňuje na hlavní negativa z hlediska vlivu na životní prostředí a kvalitu bydlení. Připojená pohlednice apeluje na zástupce firmy Bauhaus, aby respektovala názory a práva občanů a od stavby v Ivanovicích odstoupila. Lidé, kteří chtějí snahy ivanovických podpořit mohou na Bauhaus apelovat prostřednictvím e-mailu odeslaného z internetové stránky http://ekobrana.cz.
V následujích dnech budou dostávat ivanovické domácnosti do svých poštovních schránek nový informační leták o záměru výstavby rozlehlého nákupního areálu firmy Bauhaus na území městské části, jen pár desítek metrů od jejich domovů. Kromě stručného hodnocení vlivu záměru na životní prostředí obsahuje materiál i praktické informace o možnostech veřejnosti účastnit se blížícího stavebního řízení a odkazy na další informace a kontakty. Důležitou přílohou letáku jsou dvě oddělitelné pohlednice. Cílem pohlednice je, aby každý/á obyvatel/ka Ivanovic mohl/a vyjádřit svůj případný nesouhlas s výstavbou hobby marketu v katastru obce, a to přímo investorovi celé stavby firmě Bauhas. „Pohlednice budou docházet nejdříve na adresu NESEHNUTÍ. Potom všechny najednou předáme firmě Bauhaus a budem znovu apelovat na to, aby respektovala nesouhlas výrazné většiny ivanovických občanů s jejich projektem,“ říká Milan Štefanec z NESEHNUTÍ. Svůj názor může každý občan (i ten kdo nebydlí v Ivanovicích, ale chce tamní obyvatele a obyvatelky podpořit) vyjádřit také prostřednictvím e-mailu adresovaného zástupcům firmy Bauhaus a v kopii zástupcům/kyním města a městské části. Formulář k jeho odeslání je na internetové stránce http://ekobrana.cz. Areál hypermarketu s domácími a řemeslnickými potřebami Bauhaus představuje budovu o rozloze přibližně 20 000 m2 doplněnou o dalších více než 20 000 m2 zpevněných ploch pro komunikace a 488 parkovacích míst. V areálu je také 14 000 m2 volné plochy využitelné v budoucnosti pro další nákupní centrum. Pro výstavbu budou provedeny výrazné terénní úpravy na ploše 8 hektarů, investor plánuje vztyčit až 40 metrů vysoký reklamní pylon. Do areálu má denně přijet 1 500 osobních a 10 těžkých nákladních vozidel. Proti záměru výstavby Hobby marketu se postavilo 72,6 % dotázaných ivanovických občanů a občanek v sociologickém průzkumu, který v roce 2006 zorganizovali studenti Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Pouze 20,6 % dotázaných s výstavbou souhlasilo. „Projekt hobby marketu Bauhaus je v rozporu nejen s přáním ivanovických občanů, ale porušuje i platné zákony a vyhlášky, např. Územní plán města Brna,“ upozorňuje Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ, poukazujíc tak na žaloby podané proti vydanému územnímu rozhodnutí. Případu se dlouhodobě věnují Sdružení za rozvoj Ivanovic, sdružení Klidné Ivanovice a sdružení NESEHNUTÍ. Druhá dvě sdružení podala v roce 2006 žaloby na územní rozhodnutí o stavbě. Žaloby řeší Krajský soud v Brně. Žalobu podala v roce 2006 i bývalá starostka a nyní opoziční zastupitelka Eva Slavíková. Současná politická reprezentace Ivanovic v čele se starostkou Janou Bohuňovskou však žalobu bez opodstatněných důvodů stáhla. „Záměr by poškodil životní prostředí naší městské části. Apelujeme proto nejen na společnost Bauhaus, aby svůj záměr nerealizovala, ale také na vedení naší radnice, které by se mělo občanů aktivně zastat,“ podotýká Petra Täuberová za sdružení Klidné Ivanovice. O projektu výstavby hobby marketu Bauhaus bude v dohledné době rozhodovat ivanovický stavební úřad ve stavebním řízení. Do připomínkování se mohou aktivně zapojit vlastníci tzv. dotčených pozemků, tedy pozemků (nejen přímo sousedících), na které by případná výstavba hypermarketu mohla mít vliv (např. hlukem, osvětlením atd.).
Více informací:
Jiří Koželouh – NESEHNUTÍ (723 559 495), Milan Štefanec – NESEHNUTÍ (605 239 579), Eva Slavíková – zastupitelka (739 411 325), Petra Täuberová – o.s. Klidné Ivanovice (777 794 801).