Skip to main content

Představitelé a představitelky města Brna začali posílat své názory a reakce na požadavky kampaně BRNO V AKCI, kterou v dubnu tohoto roku zahájilo sdružení NESEHNUTÍ. Reagují tak na více než 2 500 podpisů, které již lidé připojili pod související petici. Cílem kampaně je dosáhnout toho, aby v Brně byla utlumena další expanze velkých nákupních center a nastavila se tak pravidla rozvoje maloobchodu, která zajistí rozvoj pestré a snadno dostupné obchodní sítě složené převážně z menších obchodů.

Již více než 2 500 lidí podpořilo požadavky kampaně BRNO V AKCI. Formou podpisů pod petici či odesláním e-mailu skrze webové stránky BRNO.HYPER.CZ se tak obrátili na představitele a představitelky města. První zástupci a zástupkyně města, politických stran i samotného magistrátu začali odpovídat jak přímo signatářům petiční a dopisové akce, tak sdružení NESEHNUTÍ, které kampaň BRNO V AKCI organizuje. Reakce oslovených se pohybují na široké škále od souhlasu s východisky i požadavky kampaně, až po lhostejnost k názorům občanů a nepochopením jejich angažovanosti v otázce dalšího rozvoje města. Zástupkyně odboru územního plánování Magistrátu města Brna Dana Wendscheová k cílům kampaně upozorňující na negativní dopady expanze velkých nákupních center napsala: „Město Brno se snaží reagovat na tento vývoj pomocí regulací uplatňovaných v rámci územního plánování a dalšími aktivitami, které mohou zmírnit negativní dopady komerční suburbanizace… Územní plán města Brna podporuje, více než vznik velkých nákupních center, rozvoj maloobchodních provozoven různé velikosti ve všech částech města nabídkou smíšených ploch.“ Podporující stanovisko organizátorům kampaně poslala i členka Rady města Brna a starostka Nového Lískovce Jana Drápalová (Strana zelených): „Souhlasím s Vámi, že hypermarketů už je v Brně dost a že další by se stavět neměly. Nejlepším způsobem, jak váš názor můžete vyjádřit, je aktivní účast při projednávání nového územního plánu města Brna, který se v současné době připravuje.“ Ocenění aktivity BRNO v AKCI vyslovila i zastupitelka Jiřina Belcredi (Brno2006): „Dobrý den, děkuji Vám za velmi podnětný dopis, náš Klub Brno 2006 se bude zcela jistě Vašimi připomínkami zabývat.“ Zájem občanů o dění ve městě ocenil i zastupitel Pavel Březa (KSČM): „..elektronická sdělení Podpora Kampani Brno v akci, která pravidelně dostávám, beru vážně.“ Signatářům dopisové a petiční akce napsal také náměstek primátora Martin Ander (SZ): „Jako náměstek primátora zodpovědný za územní plánování musím říct, že nebezpečí, před kterými nás varují poslední výsledky průzkumu stavu maloobchodní sítě v Brně, neberu na lehkou váhu…Proto jsem již zadal Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, aby zahájil přípravu opatření, která dalšímu prohlubování negativních trendů budou bránit.“

Zcela odlišné reakce se dostalo lidem-signatářům kampaně BRNO V AKCI od zastupitele Petra Paulczyňského (ODS), ten na názor obyvatel Brna odpověděl: „Hergot, dejte už s tím spamem pokoj, už jsem toho dostal několik desítek. Přestaňte prudit a otevřete si takovou prodejničku, vy chytráci, a uvidíte, kolik lidí tam bude chodit.“ Obdobně reagoval i náměstek primátora Ladislav Macek (ČSSD): A proč mně to posíláte? Už jsem to četl dvakrát. Přece není problém, abyste si nechala vydat živnostenský list a začala na ulici, kde bydlíte, prodávat potraviny.“

„Reakce politiků a političek dokládají, že požadavky kampaně Brno v akci nacházejí odezvu nejen mezi brněnskou veřejností, ale i mezi těmi, na které je cílena“, komentuje situaci Hana Chalupská, koordinátorka kampaně. „Odmítavé reakce navíc ukazují, že někteří politici dosud nepochopili, že slovo zastupitel, je od slova zastupovat zájmy veřejnosti. A že e-mail či dopis od občana, by neměl být spouštěčem zastupitelovy arogance, ale naopak zdrojem inspirace a jeho aktivity“, dodává Milan Štefanec, koordinátor programu NESEHNUTÍ Zaostřeno na hypermarkety.

Více informací :

Hana Chalupská, 731 181 990, hana.chalupska(@)nesehnuti.cz
Milan Štefanec, 605 239 579, milan.stefanec(@)nesehnuti.cz