Skip to main content
Tiskové zprávy

Političky budou debatovat o politice a ženách v ní

By 2006-05-297 září, 2020No Comments

V úterý 30. 5. 2006 v 17 h v sále Divadla 7 a půl proběhne netradiční předvolební debata, v níž se budou představitelky politických stran zabývat pozicí žen aktivních v politice a přístupem jejich domovských politických stran k problematice ženských práv a rovnosti žen a mužů. Akci pořádá u příležitosti letošních voleb do poslanecké sněmovny NESEHNUTÍ Brno v rámci své kampaně Ženská práva jsou lidská práva.
Akce je součástí cyklu besed a přednášek Běda mužům, kterým žena vládne? aneb Proč ANO ženy v politice?, které jsou zaměřeny na téma rovného zastoupení žen a mužů v politickém rozhodování a ve veřejné sféře. „Lidé mají poměrně jedinečnou možnost setkat se v Brně s ženami, které se rovností žen a mužů v politice zabývají jak na úrovni občanských aktivit, tak přímo aktivně na poli politického rozhodování“, říká k tomu Kateřina Plesková z NESEHNUTÍ.
Těsně před volbami proběhne netypická politická debata, kde vystoupí oproti běžné praxi netradičně pouze ženy – političky, z nichž většina působí v Jihomoravském kraji. Moderovaná panelová debata se bude věnovat okruhům témat zaměřených na dva základních okruhy: 1) jak se žije ženám – političkám uvnitř jejich politických stran, jaký je jejich vlastní pohled na problematiku rovného zastoupení žen, proč a jakým způsobem je možno či potřeba ženy podporovat apod.; 2) jak se politické strany staví k tématům z problematiky rovnosti žen a mužů jako např. diskriminace na pracovním trhu, slaďování rodinného a pracovního života, násilí na ženách, reprodukční práva žen apod.
debatují:
RNDr. Barbora Javorová (KDU-ČSL)_členka Rady města Brna, nekandiduje do poslanecké sněmovny, budoucí kandidátka na primátorku Města Brna
RNDr. Marta Bayerová (KSČM)_středoškolská profesorka, č. 2 pro Jihomoravský kraj
Jindřiška Maršová (ČSSD)_předsedkyně hnutí Sociálně demokratické ženy, nekandiduje do poslanecké sněmovny
JUDr. Eva Frélichová (Rovnost šancí)_advokátka, místopředsedkyně strany, č. 1 pro Jihomoravský kraj
PhDr. Kateřina Jacques (Strana zelených)_ředitelka sekce pro lidská práv a rovné příležitosti Úřadu vlády, č. 2 pro Prahu
Mgr. Alena Adamcová (SNK-ED)_učitelka, č. 7 pro Jihomoravský kraj
Ivana Toufarová (ODS)_starostka městské části Brno – Bohunice, nekandiduje do poslanecké sněmovny
moderuje:
Mgr. Iva Baslarová ředitelka Genderového informačního centra NORA, o. p. s. (www.gendernora.cz)
Čtyři přednášky s následnými besedami a jedna politická debata tvoří ucelený cyklus veřejných akcí, které během května a června realizuje NESEHNUTÍ Brno v rámci své dlouhodobé kampaně Ženská práva jsou lidská práva. Akce jsou zaměřeny na aktuální téma jakým je v předvolebním čase prosazování rovné reprezentace žen a mužů v politice. „Jednotlivé akce se postupně věnují řešení otázek proč je dnes nedostatek žen ve veřejné sféře, proč je třeba se tímto tématem zabývat a jakým způsobem je možno k problému nerovného zastoupení žen a mužů přistupovat, jak ho řešit“, popisuje Kateřina Plesková z NESEHNUTÍ.
Další program tvoří beseda s feministickou spisovatelkou Evou Hauserovou o tom, proč je nedostatek žen ve veřejném životě (8/6_17 h_Knihovna Jiřího Mahena v Brně) a zhodnocení výsledků voleb z pohledu budoucnosti rovnosti žen a mužů v ČR v podání Jana Smiggels Kavkové, členky organizace Fórum 50 % (15/6_17 h_Knihovna Jiřího Mahena v Brně).
Cílem všech aktivit konaných v rámci cyklu Běda mužům, kterým žena vládne? aneb Proč ANO ženám v politice? je zvýšení přehledu veřejnosti o problematice rovnosti žen a mužů a podpora zapojení obou pohlaví do rozhodovacích procesů.
Cyklus veřejných přednášek a besed je realizován za finanční podpory Nadace Žena a ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně.
Více informací:
Kateřina Plesková (koordinátorka kampaně Ženská práva jsou lidská práva – NESEHNUTÍ Brno)
tel.: 543 245 342, 774 239 579, zenskaprava@nesehnuti.cz, http://zenskaprava.ecn.cz