Skip to main content

Ministerstvo práce a sociálních věcí netransparentním způsobem vyloučilo ze svého dotačního řízení „nepohodlnou“ organizaci. V rámci poskytování dotací v oblasti podpory rodiny pro rok 2009 byla na návrh poradce ministra práce a sociálních věcí Richarda Duřpekta bez uvedení důvodu vyřazena žádost o dotaci od sdružení NESEHNUTÍ na projekt „Jsem tátou rád“ prosazující aktivní otcovství. A to přesto, že projekt NESEHNUTÍ získal od ministerské hodnotící komise 85 bodů (ze sta možných) a měl tedy být dle pravidel ministerstva podpořen. K porušení dotačních pravidel ministerstva se doposud nevyjádřilo ani příslušné oddělení ministerstva, ani ministr Petr Nečas. V tyto dny ministerstvo také obdrží oficiální námitky proti výsledkům dotačního řízení.


NESEHNUTÍ se dlouhodobě zabývá problematikou rovných příležitostí mužů a žen ve společnosti. Součásti těchto aktivit jsou i projekty zaměřené na prosazování aktivního otcovství – tedy rovného společenského postavení žen a mužů ve vztahu k péči o děti. V minulosti NESEHNUTÍ realizovalo projekt „Půl na půl“ financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci programu Equal a bylo v projektu partnerem pro Jihomoravský kraj. NESEHNUTÍ také vydalo první českou původní publikací zaměřenou na účast mužů na rodičovské dovolené. Ke stejnému tématu NESEHNUTÍ vytvořilo také výstavu, která putuje po České republice a která už byla představena v řadě mateřských center a knihovnách, v sídle OSN či v Poslanecké sněmovně PČR. „Tyto akce měly velmi pozitivní odezvu, a to zejména u rodičů, kteří uvažovali či uvažují o větším zapojení obou rodičů do péče o dítě. Mnozí z nich v besedách a diskuzích ocenili především praktické informace o aktivním otcovství i mateřství. Mezi velké příznivce této kampaně NESEHNUTÍ patří například i režisérka Olga Sommerová, která osobně přijela zahájit pouť otcovské výstavy v Brně““, komentuje činnost NESEHNUTÍ odborník na aktivní otcovství z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Mgr. Lukáš Sedláček.
Na předchozí úspěšné aktivity v oblasti aktivního otcovství navazuje i projekt „Jsem tátou rád“. „Obsahem projektu jsou besedy pro veřejnost, besedy na středních školách, zhotovení informační výstavy či zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi.“, vysvětluje Kristýna Pešáková z NESEHNUTÍ. S žádostí o podporu tohoto projektu se NESEHNUTÍ přihlásilo do výběrového řízení MPSV, společně s dalšími takřka 300 organizacemi z celé ČR (seznam všech přihlášených projektů k dispozici na http://www.mpsv.cz/files/clanky/6206/Vysledky_dotacniho_rizeni_2009.pdf). V nezávislém hodnotícím procesu získal projekt NESEHNUTÍ 85 bodů ze 100 možných. Dle pravidel schválených ministerskou dotační komisí (http://www.mpsv.cz/files/clanky/6204/Zapis.pdf), měl projekt NESEHNUTÍ získat podporu ve výši 75% z žádané částky (kvůli formální chybě – nedodání žádosti o dotaci ve formátu XML – měla být tato částka snížena ještě o 40%). Podle veřejných a transparentních pravidel MPSV měl být projekt NESEHNUTÍ podpořen částkou 240 000 Kč. Místo toho byl projekt vyřazen z posuzování bez uvedení důvodu, pouze na návrh člena dotační komise poradce ministra Mgr. Richarda Duřpekta (viz bod 1.c zápisu http://www.mpsv.cz/files/clanky/6204/Zapis.pdf). „Do transparentního, přehledného a dle jasných pravidel běžícího řízení o ministerských dotacích zasáhne politik a na jeho návrh jsou porušena schválená pravidla a projekt bezdůvodně vyřazen,“ komentuje průběh dotačního řízení Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ. Poukazuje tím na skutečnost, že ani na telefonický dotaz nebyl poradce ministra schopen vysvětlit důvody k vyřazení projektu NESEHNUTÍ a odkazoval pouze na blíže neurčenou „…historii a minulost NESEHNUTÍ“. Do dnešního dne NESEHNUTÍ také neobdrželo odpověď na svoji žádost o informace, ačkoliv ministerstvu zákonná lhůta pro odpověď již uplynula. Stejně tak NESEHNUTÍ zatím neobdrželo odpověď na dopis požadující vysvětlení nesystémového a netransparentního kroku v dotačním řízení od ministra Nečase. „Z dosavadního průběhu komunikace máme obavu, že za vyloučením projektu NESEHNUTÍ stojí osobní animozita ministerského poradce vůči naší organizaci. Na tu má jako významný představitel ODS, dříve Mladých konzervativců a dnes Občanského konzervativního klubu a Mladé občanské platformy samozřejmě právo, ale ne v případě, že rozhoduje o rozdělování veřejných prostředků. Jejich distribuce se musí řídit jasnými pravidly a ne ideologickou předpojatostí ambiciózního politika,“ dodává Milan Štefanec z NESEHNUTÍ s odkazem na možnou motivaci konání ministrova poradce.
Kristýna Pešáková, NESEHNUTÍ, 723 759 082
Milan Štefanec, NESEHNUTÍ, 605 239 579
Další kontakt:
Mgr. Richard Duřpekt, předseda Mladé občanské platformy http://www.mlop.cz, místopředseda Občanského konzervativního klubu http://www.okk.cz/index.php?menu=4 a poradce ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase pro oblast reformy sociálního systému http://www.milanvenclik.cz/nasi-kandidati/durpekt-richard-mgr, 602 825 979, 221 922 509
Kompletní znění tiskové zprávy i s přílohami zde (doc)