Skip to main content

Tisková zpráva České ženské lobby

Pracovní skupina pro problematiku porodnictví při Ministerstvu zdravotnictví České republiky se potřetí sejde v pondělí 17. září 2012. Její členky na jednání předloží zásadní návrhy doporučení pro MZ ČR podpořené dokumenty vztahujícími se k problematice porodnictví a porodní asistence, jejichž smyslem je m.j. právní narovnání postavení porodních asistentek a dostupnost primární porodní péče pro ženy a děti. Tyto dokumenty budou přístupné i široké veřejnosti na aktualizovaných webových stránkách www.normalniporod.cz.
Zástupkyně porodních asistentek, dul a příjemkyň péče předloží na třetím jednání pracovní skupiny sérii doporučení a dokumentů – například výsledky relevatních zahraničních studií, mezinárodní úmluvy či doporučení WHO. Zpracovaná právní analýza ukazuje, že porodní asistentky se v České republice ocitají v právní nejistotě a nemohou poskytovat svou péči tak, jako běžně poskytují jejich kolegyně několik desítek kilometrů za hranicemi ČR.
Pracovní skupina má již z minulých setkání k dispozici dokumenty, které právně i věcně vypovídají o prospěšnosti péče porodní asistentky a současně o ústavním právu žen na svobodnou volbu porodní péče“, upřesňuje právnička a členka pracovní skupiny Adéla Hořejší.
Členky pracovní skupiny poukazují jak na zdravotní a odborné, tak na právní a ekonomické aspekty zdravotní péče o matku a dítě. Opakovaně odkazují na studie, které sledovaly porody vedené samostatnými porodními asistentkami v porodnicích i mimo ně a které v případě nízkorizikových rodiček vykazují obdobné nebo lepší perinatologické výsledky a méně zdravotnických zásahů ve srovnání s porody žen se stejným rizikem na začátku porodu, které jsou vedeny v běžném porodnickém oddělení.
“Všechny dokumenty jsou také veřejně dostupné na webových stránkách www.normalniporod.cz. Tyto inovované webové stránky nabízejí rozcestník informací o současné situaci v českém porodnictví”, doplňuje Zora Javorská, správkyně stránek z o.s. NESEHNUTÍ.
Předmětem činnosti pracovní skupiny, která je odborným poradním orgánem MZ ČR, je stanovovat cíle, strategie a úkoly pro ministerstvo, odborné společnosti, nevládní organizace a další subjekty. PS má projednávat návrhy na vhodná opatření v oblasti porodnictví v nemocniční i ambulantní sféře, včetně případné úpravy legislativy. Ve skupině zasedají porodní asistentky, lékaři, úředníci Ministerstva zdravotnictví, zmocněnkyně vlády pro lidská práva, zástupci pojišťoven, zástupkyně dul a jedna zástupkyně příjemkyň péče.
 
Kontakty:
Kateřina Hájková Klíčová, Unie porodních asistentek, tel.: 734 637 379, klicova@unipa.cz
Adéla Hořejší, právnička, tel.:  776 696 656, adela.horejsi@horejsilegal.cz,
Míla Kramná, dula, tel.:776 153 123, mila.kramna@gmail.com
_______________________________________________________________________________
ČESKÁ ŽENSKÁ LOBBY
Síť organizací, které hájí práva žen v České republice.
APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství, Asociace podnikatelek a manažerek ČR, Business and Professional Women ČR, Česká asociace dul, Český helsinský výbor, Český svaz žen, Evropská kontaktní skupina, Fórum 50 %, Gender Studies, Hnutí za aktivní mateřství, Klub K2, Manushe, Moravská asociace podnikatelek a manažerek, Národní kontaktní centrum – ženy a věda (SOÚ AV ČR), NESEHNUTÍ Brno, Oddělení Gender & sociologie (SOÚ AV ČR), Otevřená společnost, Porodní dům U čápa, proFem, Rodinné centrum Pexeso, ROSA – centrum pro týrané a osamělé ženy, Unie porodních asistentek