Skip to main content

NESEHNUTÍ zve na víkendový workshop o participaci veřejnosti NĚKDO BY S TÍM MĚL NĚCO DĚLAT

  • Věříte, že víc hlav víc ví?
  • Zapojujete se aktivně do veřejného dění v kultuře, ochraně životního prostředí, sociální sféře… ?
  • Máte v náplni práce pořádání veřejných diskusí a projednání s veřejností?
  • Chcete, aby se veřejnost ve vaší komunitě více zapojovala do plánování a rozhodování?
  • Chcete do své kauzy nebo komunitního projektu zapojit více lidí a nevíte jak?

Vyzkoušejte si participativní metody na praktickém a interaktivním workshopu s lektory, kteří dlouhodobě pomáhají v zapojování veřejnosti obcím i místním iniciativám. Akce může pomoci těm, kdo jsou na začátku projektu nebo kauzy, ale i těm, kdo se dlouhodobě angažují a chtějí se naučit nové způsoby, jak do činnosti a rozhodování zapojovat další členy a členky komunity.

V rámci workshopu se naučíte, jak vytvořit plán zapojení, dozvíte se, jaké jsou výhody, nevýhody a nástrahy zapojování veřejnosti a osvojíte si základy facilitace stejně jako řadu dalších dovedností na praktických aktivitách s lidmi, kteří mají podobné cíle jako vy.

Kde: skautská základna Orlovy
Kdy: 8.4. 2022 v 18:30 – 10.4. 2022 v 15:00
S kým: facilitátor Martin Nawrath, architekt Petr Klápště, Radoslava Krylová a Adam Schejbal z NESEHNUTÍ
Pro koho: aktivní lidé usilující o větší zapojování veřejnosti ve svých komunitách 

Program akce:

pátek 8.4.2022: Seznámení s lidmi a případy
Příjezd na místo do 18:30 h, ubytování a večeře, seznámení s lidmi a jejich případy, výběr případů, na kterých budeme během víkendu pracovat.

sobota 9.4.2022: Základní principy participace
Role participace v současné demokracii, případové studie, jak na plán participace?, základní principy facilitace, rozpracování 3 vybraných případů v týmech a zpětná vazba na ně.

neděle 10.4.2022: Drobné nuance a aktuální trendy
Dokončení práce na případech, participace a klima, metoda občanských shromáždění, specifika online participace, zneužití participace, jak na veřejná projednání?, reflexe víkendu, odjezd po 15:00 h. 

Dotazy a informace: adam.schejbal@nesehnuti.cz, FB událost
Přihlašujte se do 21.3. 2022 zde: https://forms.gle/GBowyBWSJgo5vMPm8

Lektoři:

Mgr. Martin Nawrath –  konzultant a facilitátor v oblasti plánování, rozvoje komunit a řešení konfliktů. Participaci se věnuje zejména v tématech tvorby veřejných prostranství, strategických plánů a realizaci projektů ochrany životního prostředí, vzdělávání, sociální péče ap. Facilituje jednotlivá setkání s veřejností i dlouhodobé participativní procesy. Je editorem metodik a manuálů, které se týkají zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů.

Ing. arch. Petr Klápště, PhD. – konzultant a facilitátor v oblasti participace veřejnosti na projektech v oblasti architektury a územního plánování. Zároveň působí jako odborný asistent a garant předmětu Územní plánování II. – analýzy území na Ústavu prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT, kde se také podílí na výzkumech v oblasti udržitelného rozvoje. Napsal řadu teoretických textů o participaci a výchově k občanství, vedl první participaci veřejnosti na regionálním projektu v ČR a první participaci, kdy obyvatelé okolí mohli ovlivnit developerský projekt od samé přípravy zadání pro architekty.

Covid opatření budou upřesněna 1-2 týdny před akcí podle aktuálního vývoje vládních nařízení. 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.