Skip to main content

Od zítřka, 7. října, budou opět probíhat pravidelné páteční volnočasové aktivity pro děti uprchlíků žijících v pobytových střediscích blízko Brna – v Zastávce a ve Zbýšově. Děti, které zde žijí, přišly do České republiky z důvodu válečných konfliktů, politického pronásledování jejich rodiny či z důvodů špatné sociální a ekonomické situace v jejich domově. V rámci akcí se mohou těšit na hry, soutěže, výtvarné a sportovní aktivity nebo výlety. Organizaci akcí zajišťují dobrovolníci a dobrovolnice sdružení NESEHNUTÍ Brno, z části též studentský vzdělávací projekt „Poznávám a pomáhám“ sponzorovaný programem Make a Connection. Do aktivit se mohou zapojit i další zájemce a zájemkyně.

Projekt pravidelných volnočasových aktivit se rozbíhá po prázdninové odmlce, kdy probíhaly akce jen nepravidelně. Činnost je zaměřena na děti a mládež dvou pobytových středisek v blízkosti Brna. „Každých 14 dní pojedeme do Zastávky a v týdnech mezi tím do Zbýšova,“ doplňuje Radim Ošmera z NESEHNUTÍ. V obou střediscích žije několik desítek dětí, které s rodiči přišly žádat do ČR o azyl. Některé rodiny opustily svoji vlast ze strachu před válkou (např. Čečensko) nebo nebezpečím ve své zemi (např. Afghánistán), politickým útlakem (Írán, Bělorusko apod.) či zoufalou ekonomickou situací (Gruzie, Arménie, Somálsko aj.). Všichni mají společný strach z budoucnosti a jsou odkázáni na rozhodnutí českých azylových úředníků, kteří často neberou v potaz situaci lidských práv v zemích původu a uplatňují proti žadatelům velmi restriktivní politiku. Ve střediscích musejí uprchlíci na rozhodnutí českých úřadů čekat dlouhou dobu, mají jen omezené možnosti trávení volného času. „Dospělí se nemohou nijak realizovat a upadají do apatie, jsou podráždění a děti nemají možnost se zdravě rozvíjet, ztrácejí základní schopnost soustředění a koncentrace, nemohou plně využívat své talenty,“ vysvětluje Ošmera.

Volnočasové aktivity pro ně chystá řada neziskových organizací i samotná Správa uprchlických zařízení. Nevyužitého času je přesto stále mnoho. „Proto bude i naší snahou jim tento pobyt co nejvíce zpříjemnit,“ doplňuje Kateřina Krásová, koordinátorka projektu Poznávám a pomáhám. Malé uprchlíky tak čeká mnoho her a soutěží, budou si moci vyzkoušet i svoje výtvarné dovednosti a změří svoje síly ve sportovních utkáních. Každý výjezd do střediska připraví dobrovolníci a dobrovolnice a pak jej také zrealizují. Mezi lidmi ochotnými pomoci tímto způsobem běžencům jsou studenti a studentky vysokých i středních škol z Brna a okolí i lidé již pracující. „Dobrovolníci vždy prochází školením o zásadách práce v uprchlických táborech,“ doplňuje Jiří Koželouh, koordinátor kampaně NESEHNUTÍ.

Kromě toho se uprchlíci mohou těšit na podzimní třídenní (28. 10. – 30. 10. 2005) výlet do horského penzionu Lucký Vrch u Poličky, kde pro ně bude připraven sportovní i kulturní program. Zejména pak budou společně s dobrovolníky a dobrovolnicemi a případně i místními občany sázet stromy, a pomohou tak obnovovat přirozené porosty v této lokalitě.

NESEHNUTÍ pořádá zmíněné aktivity jako součást kampaně „Bezpečí pro uprchlíky“, která vznikla před 2 lety. V rámci kampaně se organizují též vzdělávací akce pro školy i veřejnost, po České republice putuje tematická výstava apod. O aktualitách a problémech z oblasti uprchlictví a migrace informuje čtvrtletník PŘES, který přináší zajímavé články, rozhovory, ankety, fotografie apod. Studentský projekt Poznávám a pomáhám se snaží vzdělávací a zážitkovou metodou dětem ze ZŠ Smíškova v Tišnově přiblížit problematiku a kulturu zemí, odkud uprchlíci v ČR pocházejí.

Radim Ošmera – 603 531 118

Jiří Koželouh – 723 559 495