Skip to main content

Občanské sdružení NESEHNUTÍ slavnostně otevře kompletně obnovenou a rozšířenou naučnou stezku u Brněnské přehrady. Akce se koná v sobotu 6.listopadu 2010 od 11 hodin a bude zahájena u prvního panelu stezky, který je situován u příchodu k Přístavišti (naproti klubu Tee – Pee). Součástí oslavy je komentovaná procházka po šesti stanovištích s autory a spoluautory textů a fotografií na panelech.

Naučná stezka „Brněnská přehrada, jak ji neznáte“ byla zprovozněna v roce 2000 a již tehdy byla velmi kladně hodnocena z řad veřejnosti nejen díky svému obsahu, ale také díky odbornosti komunikovaného obsahu. Na přípravě odborných textů stezky jsme v minulosti spolupracovali s řadou odborníků Masarykovy univerzity v Brně (doc. Karel Hudec, RNDr. Petr Kubíček, prof. Jan Keller, doc. Šeda, ing. Peňáz…). O naučnou stezku se kromě tisíců návštěvníků Brněnské přehrady zajímal i tehdejší brněnský primátor RNDr. Petr Duchoň, který si její první část v doprovodu aktivistů NESEHNUTÍ prohlédl těsně po slavnostním otevření.

„Naučná stezka byla po deseti letech provozu v nevyhovujícím technickém stavu, rovněž texty za uběhlá léta trochu zastaraly. Polovina tabulí byla již vlivem povětrnostních podmínek a bohužel i vandalismu prakticky nepoužitelná k umístění na veřejném prostranství. Proto bylo třeba provést opětovnou výrobu konstrukcí a panelů stezky“ vysvětluje důvody k obnově stezky Roman Klecker za NESEHNUTÍ.

V rámci projektu, který podpořil Státní fond životního prostředí, byly přepracovány či vytvořeny nové texty a grafika na celkem šesti různobarevných panelech. Po obsahové stránce poskytují panely informace o okolní přírodě (flora, fauna) a historii (likvidace starých Kníniček, stavba přehrady, lodní doprava). Dále pak jsou v nich zmíněny aktuální problémy z oblasti ochrany životního prostředí přímo na přehradě, zejména eutrofizace přehrady a snahy o nápravu nepříznivého stavu. K zajímavostem patří jistě text doplněný o fotografie o upuštění v přehrady v roce 2009, které umožnilo nevšední pohled na řeku v původním korytě a odhalilo mnoho zajímavého.

„Stezku samotnou jsme navíc koncipovali co nejvíce ohleduplně k životnímu prostředí – na její nosnou konstrukci jsme použili české plastové výrobky z téměř 250 kilogramů recyklovaného plastu, nový průvodce po naučné stezce je vytištěn na recyklovaném papíře. Samotná instalace byla provedena svépomocí s co nejmenším dopadem na životní prostředí a podařila se zejména díky aktivním dobrovolníkům a sympatizantům NESEHNUTÍ,“ říká koordinátor realizace stezky Roman Klecker a zve k návštěvě.

„Součástí slavnostního otevření, kam zveme média a zároveň širokou veřejnost, bude i komentovaná procházka po jednotlivých stanovištích stezky, která jsou umístěna podél nejnavštěvovanější části přehradní nádrže. U šesti stanovišť a během procházky bude prostor pro diskusi o historii, přírodě a aktuálních problémech přehrady. Každý účastník akce navíc získá průvodce po naučné stezce.“

Naučná stezka je dlouhá 2 100 m, začíná u příchodu k Přístavišti (naproti klubu Tee – Pee) a vede podél nejvyužívanější vycházkové cesty po červené turistické značce přes hráz a veslařský klub až k rekreační zóně za bývalým Sokolským koupalištěm.

Více informací:

Roman Klecker, NESEHNUTÍ, 605 151 475, klecker(@)email.cz