Skip to main content

NESEHNUTÍ podalo 29.06.2021 námitku k současnému návrhu územního plánu

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze 30.06.2021

Celkem 412 Brňanů a Brňanek podepsalo námitku NESEHNUTÍ k současnému návrhu brněnského územního plánu. Námitka, kterou organizace podala 29.06.2021, je dalším krokem v boji za UdrŽITELNÉ Brno a územní plán, který zohlední klimatické změny stejně jako přání a požadavky obyvatelů a obyvatelek města. Další kroky v kampani UdrŽITELNÉ Brno, kterou od jejího začátku na jaře 2020 podpořilo na tři tisíce Brňanů, se budou odvíjet od toho, jak na připomínky NESEHNUTÍ a dalších zástupců a zástupkyň veřejnosti zareaguje vedení města.

Stávající návrh územního plánu Brna, který vedení města představilo v polovině května, stále dostatečně nereaguje na klimatickou krizi. NESEHNUTÍ proto připravilo do druhého kola připomínek k plánu novou námitku, kterou během června podepsalo přes čtyři sta Brňanů a Brňanek. Námitka usiluje o důkladnější ochranu zeleně a veřejných prostor, lepší podmínky pro cyklodopravu a jasnější formulaci samotného plánu. Desítky lidí navíc podpořily NESEHNUTÍ také tím, že na webu www.udrzitelnebrno.cz vytvořily vlastní připomínky k nedostatkům v územním plánu, které předaly vedení města. „Jsme rádi, že se i letos do kampaně zapojilo tolik lidí. Dát veřejnosti možnost vyjádřit se k budoucí podobě jejich města bylo jedním z našich hlavních cílů,” říká koordinátorka kampaně UdrŽITELNÉ Brno Barbora Kosinová.

NESEHNUTÍ není jedinou organizací zastupující veřejnost ve snaze o co nejvstřícnější brněnský územní plán. Své námitky ke stávajícímu návrhu podalo mnoho dalších zástupců a zástupkyň veřejnosti, kterých z řad občanských iniciativ vyvstaly dvě desítky. Nejčastěji je přitom trápila nedostatečná ochrana zeleně a zahrádek, ohrožení komunitního parku Hvězdička nebo plánovaná nadměrná výstavba v okrajových městských částech. „Jsme v kontaktu s celou řadou spolků i jednotlivců. Radíme si, pomáháme, a děláme maximum pro to, aby město při vytváření územního plánu skutečně naslouchalo veřejnosti,” vysvětluje Koordinátor mediálních aktivit NESEHNUTÍ Marek Hadrbolec.

NESEHNUTÍ bude nyní spolu s dalšími zástupci a zástupkyněmi veřejnosti čekat na to, jak se město s podanými námitkami vypořádá, a zda nové připomínky do návrhu územního plánu zapracuje. Pokud se tak nestane, učiní NESEHNUTÍ další potřebné kroky směřující k územnímu plánu, který bude brát ohled nejen na klimatické změny a na potřeby Brňanů a Brňanek. „S městem se snažíme konstruktivně vyjednávat a doufáme, že se nám nakonec podaří dojít ke kompromisu. Většina zástupců a zástupkyň veřejnosti ale není s komunikací vedení města spokojena,“ uzavírá Kosinová.

Kontakty:
• Mgr. Barbora Kosinová, NESEHNUTÍ, koordinátorka kampaně UdrŽITELNÉ Brno, barbora.kosinova@nesehnuti.cz
• Marek Hadrbolec, NESEHNUTÍ, koordinátor mediálních aktivit, marekh@nesehnuti.cz


Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské
společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.