Skip to main content

Moudrá města sesbírala v roce 2021 příběhy dobré praxe z České republiky

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze 18. 12. 2021

Jedenáct nových reportážních textů přibylo na webu Moudrá města poté, co si dal tým programu Občanské oko organizace NESEHNUTÍ v úvodu roku 2021 za úkol najít v České republice příběhy reakcí na klimatickou změnu, které jsou hodné následování. Sesbírané příklady z rozličných měst, obcí a komunit vytvářejících zdravá, příjemná a pro přírodu nezatěžující sídla mají za cíl inspirovat ostatní samosprávy i aktivní občany a občanky. 

Zachycené příběhy se dotýkají oblastí jako je doprava, lokalizace, kvalita ovzduší, participace, veřejný prostor, energetika, voda a zeleň. Ukazují, že pokud se v obci najdou odvážní hybatelé a hybatelky, kteří se nebojí překážek a mají vizi, je možné na lokální úrovni dokázat mnohé. Často se přitom osvědčují i projekty a nápady, u kterých nebyla ochrana klimatu původním impulzem k jejich vzniku. Časem se ale ukázalo, že nesou také tento efekt. 

Jak potvrzuje například příběh z Říčan, zásadní je účinně pracovat s důležitými strategickými dokumenty obce. Změnou územního plánu zavedli v tomto šestnáctitisícovém městě povinnost zelených střech nebo fotovoltaiky na všech nových budovách větších než tři sta metrů čtverečních. „Uvědomili jsme si, že územní plán je skvělý nástroj, který může být zásadní při řešení otázek klimatické změny, a který může město pozitivně proměnit,” uvádí v reportáži někdejší starosta Vladimír Kořen.

Někdy je ale prostě potřeba využít šanci, která se zrovna nabízí. To dokazuje příklad rekonstrukce městského úřadu Prahy 14. „Primárně jsme chtěli modernizací snížit náklady na provoz budovy a dopady na životní prostředí. Dalším, neméně důležitým cílem bylo nabídnout zaměstnancům i návštěvníkům úřadu příjemnější prostředí,“ shrnuje v článku místostarostka Irena Kolmanová. Budova městského úřadu po rekonstrukci ušetří 48 % energie, čímž se mimo jiné snižuje množství vypuštěných emisí.

FOTO: Karolína Poláčková

Případ Otrokovic zase ukazuje, jak se vyplácí dlouhodobá koncepční práce. S nárůstem individuální automobilové dopravy se potýká nejedna obec nebo město. Řešením může být bezpečná síť cyklostezek. O její vznik se otrokovická radnice krok za krokem snaží už déle než čtrnáct let. Stala se tak důkazem pro to, že i menší město může inspirovat ostatní v udržitelné mobilitě.

Hybateli a hybatelkami změny mohou být také přímo aktivní občané a občanky, zvláště pokud místní radnice naslouchá jejich potřebám a mezi oběma stranami funguje dobrá spolupráce. Že to je možné ukazuje případ podpory komunitního kompostování v Praze 10, kde se kolem kompostování a oživování sousedství točí život nejen ve vnitrobloku Lvovská a v komunitní zahradě Na Barče. 

FOTO: Peter Tkáč

Většina příběhů Moudrých měst nabízí také kontakty na jejich nositelky a nositele, kteří jsou ochotni poradit těm, kdo se chtějí o podobné změny pokusit u sebe doma. Výběr z textů najdete také v e-publikaci UdrŽITELNÁ MĚSTA. „Doufáme, že námi zmapované příběhy inspirují aktivní osobnosti z řad městské správy i veřejnosti. Právě obce a města jsou totiž hybatelé, kteří mohou na lokální úrovni na klimatickou krizi účinně reagovat, a měly by se stát tahouny klimatické transformace,“ uzavírá Radoslava Krylová z NESEHNUTÍ, jedna z editorek webu. 

Kontakty:

Radoslava Krylová, editorka webu Moudrá města, NESEHNUTÍ
Radoslava.krylova@nesehnuti.cz
Marek Hadrbolec, koordinátor mediální komunikace, NESEHNUTÍ

marekh@nesehnuti.cz

Projekt podpořilo Ministerstvo životního prostředí, nemusí vyjadřovat stanoviska