Skip to main content
Tiskové zprávy

Připomenutí Mezinárodního dne žen pokračuje – happening a oslava bez karafiátů

Letošnímu Mezinárodnímu dni žen přiřkly brněnské neziskové organizace speciální téma – sexismus ve veřejném prostoru. Součástí akcí v rámci oslav Mezinárodního dne žen proto byl také happening, který na toto téma upozorňuje. Proběhl na brněnském náměstí Svobody. Happening mimo jiné naznačil, že kromě snah o rovnoprávnost je letošní ročník Mezinárodního dne žen zaměřen i na právě probíhající kampaň NESEHNUTÍ „Stop sexismu v ulicích“.
Dosavadní apely NESEHNUTÍ na brněnskou zastavárnu INDEX týkající se sexistického billboardu této zastavárny (více viz: TZ NESEHNUTÍ ze dne 28. 1. 2009) bohužel nebyly účinné – naopak zastavárna vydala nové letáky, na nichž je vyobrazena nahá žena, která nijak nesouvisí s propagovanou službou této firmy. Na nutnost dodržování zásady, podle které se nahota v reklamě má objevovat pouze tehdy, je-li v organické shodě s výrobkem, který je předmětem reklamy, přitom upozorňuje i Rada pro reklamu a její etický kodex. Z důvodu, že tuto reklamu vnímáme jako neetickou, jsme se rozhodli k další protestní akci. Akce tentokrát začala u kašny na náměstí Svobody v 15 hodin. „Cílem happeningu bylo ukázat, že se takovou reakcí na naše výzvy ke stažení neetické reklamy, nenecháme odradit. Chceme, aby firmy, které si takovéto reklamy nechávají dělat, věděly, že na ně nepřestaneme upozorňovat.“, vysvětluje Kristýna Pešáková z NESEHNUTÍ.
Aktivistky NESEHNUTÍ v rámci happeningu vyzývaly kolemjdoucí, aby „zastavili“ sexistické výroky a reklamy ve svém okolí, které je trápí. Do pojízdného vozíku následně aktivistky vhazovaly výroky politiků či jiných známých osobností veřejného života, které komentovaly a označily za sexistické. Po zaplnění vozíku byly výroky zavezeny do brněnské zastavárny INDEX, známé svou sexistickou reklamou a nabídnuty k zastavení. Aktivistky zajímalo, nakolik si zastavárna sexismu cení, a to zvláště na svých propagačních materiálech.
Další plánovanou akcí v rámci letošního Mezinárodního dne žen pak bude velká oslava, která se uskuteční v pátek 6. března v klubu Vegalité od 19 hodin večer. Vystoupí na ní kapely Zelené koule a Bedna odložených hraček a naplánovány jsou také vtipné genderové scénky. Ke shlédnutí bude i výstava o historii MDŽ a návštěvníci a návštěvnice si mohou také zasoutěžit o nejlepší masku týkající se Mezinárodního dne žen nebo zobrazování mužů a žen v reklamě. „Specialitou večera budou také drinky s genderově vtipnými názvy jako například machito nebo ženský dotek. A vstupy moderátorské dvojice, která ukáže, že MDŽ má svou historii, ale také budoucnost,“ prozrazuje Alžběta Možíšová z NESEHNUTÍ.
O programu Ženská práva jsou lidská práva: Program se snaží o změnu postojů k otázkám spojeným se stereotypními představami o ženách a mužích a řeší problémy z toho vyplývající (násilí na ženách, nerovnost na pracovním trhu, v politice a v dalších sférách). Realizované projekty tvoří především informační a vzdělávací aktivity. Jejich hlavním cílem je přenést informace a diskuse z odborných a akademických rovin mezi širší veřejnost a do každodenního života.
Více informací :
Kristýna Pešáková, NESEHNUTÍ, tel.: 723 759 082,
Alžběta Možíšová, NESEHNUTÍ, tel.: 731 119 425;
informace také na: www.zenskaprava.ecn.cz