Skip to main content

Arménské občanské iniciativy, které se zabývají dopady intenzivní těžby na životní prostředí nebo lidské zdraví, čelí v posledních letech stále častěji nátlaku ze strany těžebních společností. Mezi formy tohoto nátlaku patří pomluvy, vyhrožování, ale také občanskoprávní žaloby na obránce*kyně lidských práv nebo ekologické aktivisty*ky.

Stejně jako mezinárodní sítě pro lidská práva a další organizace občanské společnosti považujeme tyto žaloby za nepřijatelnou formu nátlaku a obtěžování. Cílem těžebních společností není hledání spravedlnosti, ale naopak umlčení nežádoucího hlasu protistrany, který odhaluje negativní následky a dlouhodobé dopady intenzivní těžby.

Mezi tyto hlasy, které nyní musí čelit agresivnímu jednání, patří nejen aktivisté*istky a obránci*kyně lidských práv, ale také lidé žijících v oblastech, kterých se těžební činnost bezprostředně dotýká.

Cílem občanskoprávní žaloby a nátlaku se nyní stal také náš kolega, partner a přítel Oleg Dulgaryan, který se svou organizací Centre for Community Mobilization and Support dlouhodobě hájí práva obyvatel komunit postižených důlní činností. Žalobu na něj podala společnost Zangezur Copper Molybdenum Combine. Ta je součástí ruské skupiny společností Geopromining, jejímž akcionářem je mimojiné vláda Arménské republiky. Těžařská společnost v žalobě požaduje omluvu, stažení výroků akcentujících negativní dopady těžby a domáhá se odškodnění vy výši 6 000 000 dramů (asi 14 000 EUR). Jsme přesvědčeni, že takový druh jednání nepatří do demokratické společnosti a je potřeba se proti němu jasně vymezit.

Podobná jednání a soudní spory, která potlačují svobodu slova nejen aktivistek a aktivistů, mají dlouhou historii například v Rusku, kde se z občanskoprávních žalob postupně stala trestní řízení, ve kterých hrozí obhájcům*kyním lidských práv dlouhé tresty ve vězení. Nyní je třeba zamezit tomu, aby k něčemu podobnému docházelo právě v Arménii.

Arménské iniciativy a organizace, včetně Olega Dulgaryana, čelí rostoucímu nátlaku těžebních společností statečně a věří, že podobné procesy pouze posílí jejich hlas a poukáží na negativní dopady intenzivní těžby na životní prostředí a zdraví lidí. Věří, že Arménie zůstane na cestě demokracie a sociální spravedlnosti.

My však i přes optimismus a sílu arménské občanské společnosti apelujeme na to, aby byla nátlaku na aktivní kolektivy a jednotlivce v Arménii věnována potřebná pozornost a aby došlo ke spravedlivému posouzení těchto procesů na mezinárodní úrovni.

Pro více informací doporučujeme tyto dva texty