Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 13.listopadu 2008
Dnes od desáté hodiny dopolední předávali u sídla hlavní správy Bauhausu v Brně ivanovičtí občané a občanky spolu s aktivisty a aktivitkami NESEHNUTÍ dopisy apelujícími na tuto firmu, aby upustila od realizace hobby marketu v městské části Brno-Ivanovice. Účastníci a účastnice akce drželi cedule s hesly požadujícími respektování názorů obyvatel a obyvatelek Ivanovic a rozvinuli pásma pohlednic a vytištěných e-mailů, kterými se lidé v posledních měsících obraceli na Bauhaus s žádostí o odstoupení od záměru v Ivanovicích. Celkem bylo ivanovickými odesláno 172 pohlednic, protest podpořilo dalších 210 e-mailů širší veřejnosti. Akce navazuje na snahy občanského sdružení NESEHNUTÍ a místních Sdružení za rozvoj Ivanovic a o. s. Klidné Ivanovice, která se účastní správních řízení, vydávají informační materiály a upozorňují na negativní vlivy daného záměru na životní prostředí. Firma Bauhaus s nimi však přes veškerou snahu nekomunikuje a nechá za sebe jednat pouze developery. Proti výstavbě se v březnu 2006 vyslovilo 72,6 % dotázaných občanů a občanek Ivanovic.
Cedule s hesly „Respektujte přírodu i zájmy občanů“, „Respektujte náš nesouhlas“, „Bauhaus Ivanovice = 82 pokácených stromů, 1500 aut denně, ignorování veřejnosti, přehlížení územního plánu“ a pásma s pohlednicemi a vytištěnými e-maily pro Bauhaus se dnes dopoledne mezi 10 a 10.30 hodinou objevily před sídlem hlavní správy firmy Bauhaus v Brně na ulici Strážní 7 (zadní strana areálu Bauhaus při ulici Heršpické). Ivanovičtí občané tu spolu s aktivisty NESEHNUTÍ předávali vedení Bauhausu celkem 382 výzev k upuštění od záměru výstavby hobby marketu v Brně-Ivanovicích. Během posledních měsíců se sešlo 172 pohlednic (viz http://aa.ecn.cz/img_upload/67fc87870d57d5b3a63ce8985bb216ef/pohlednice_web.pdf ) a 210 e-mailů (viz viz http://ekobrana.ecn.cz/index.shtml?apc=ec ).
Hobby market Bauhaus má být umístěn v jižní části lokality mezi ulicemi Černohorská, Hradecká (silnice I/43) a Řečkovická v katastru Ivanovic. Má jít o rozsáhlý areál (2 hektary budova, 2 ha parkoviště pro 488 vozidel). Tento záměr byl posvěcen stavebním úřadem a magistrátem města Brna v územním řízení, ale výsledné rozhodnutí je napadeno dvěma správními žalobami. „Domníváme se, že územní rozhodnutí nebylo vydáno v souladu se zákonem, neboť došlo k umístění větší stavby než dovoluje územní plán Brna,“ vysvětluje Milan Štefanec z NESEHNUTÍ jeden z důvodů žalob podaných v roce 2006 občanskými sdruženími Klidné Ivanovice a NESEHNUTÍ Brno. Se záměrem se také nehodlá smířit ivanovická veřejnost. V průzkumu veřejného mínění vedeném nezávislým týmem z Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity se vyslovilo 72,6 % dotázaných ivanovických občanů proti výstavbě. Pouze 20,6 % dotázaných s výstavbou souhlasilo. Bauhaus přes všechny tyto skutečnosti nekomunikuje s veřejností (nereagoval na oficiální dopis, neposlal zástupce na besedu s veřejností, nereaguje na e-mailové výzvy). Do nedávné doby se dokonce k záměru vůbec nehlásil a i nyní se skrývá za developerské společnosti. „Bauhaus má dnes možnost prokázat svoji společenskou zodpovědnost a zamyslet se nad tím jestli má smysl realizovat záměr na úkor životního prostředí a přes odpor občanů. Má také možnost začít konečně komunikovat a postavit se k problému čelem,“ komentuje situaci Eva Slavíková, zastupitelka z Ivanovic.
Hlavními negativními dopady plánované výstavby by byl nárůst automobilové dopravy (denně má přijíždět 1500 osobních a 10 těžkých nákladních vozidel) a s tím spojené znečištění ovzduší a hluk. Investor také hodlá pokácet 82 stromů a keřů podél ulice Černohorská. „Záměr naprosto nezapadá do místní krajiny a to jak svým plošným rozsahem tak například 40-ti metrovým reklamním stožárem,“ uvádí další námitky Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ. V současné době probíhá stavební řízení a také řízení o kácení dřevin. „V obou řízeních se účastníme a budeme hájit životní prostředí. Nic není u konce. Věříme, že vyhrajeme a firma Bauhaus uzná naše námitky a od záměru odstoupí,“ uzavírá Petra Štěrbáková-Täuberová z Ivanovic.

Více informací :

Jiří Koželouh – NESEHNUTÍ (723 559 495),
Milan Štefanec – NESEHNUTÍ (605 239 579),
Eva Slavíková – ivanovická zastupitelka (739 411 325),
Petra Štěrbáková-Täuberová – o. s. Klidné Ivanovice (777 794 801).