Skip to main content

Tři ukrajinské ochránkyně lidských práv Mariia Sulialina, Daryna Pidhorna a Yuliya Sporysh vystoupily ve čtvrtek na veřejném slyšení v Poslanecké sněmovně. Jejich setkání s českými političkami*ky, novinářkam*i a zástupkyněmi*ci nejrůznějších instituci zorganizovalo NESEHNUTÍ v rámci své pomoci ukrajinské občanské společnosti.

Při příležitosti zahájení slyšení „Svědectví z místa: válečné zločiny a porušování lidských práv na okupované Ukrajině“ vystoupila s krátkým projevem naše kolegyně z programu Cesta iniciativy Eva Jašková. Celý si ho můžete přečíst na následujících řádcích.

NESEHNUTÍ začalo v Ukrajině působit v roce 2014, aby zde podporovalo aktivní občany, kteří řeší podobná témata jako my. Sociálně ekologické problémy, zapojování veřejnosti nebo práva zranitelných skupin. Věřili jsme, a stále věříme, že sdílením českých zkušeností s vedením občanských kampaní a podporou lokálních iniciativ můžeme rozvíjet další silné demokratické společnosti.

Za osm let jsme měli tu čest spolupracovat v Ukrajině s řadou odvážných lidí, kteří hájí lidská práva a svobodu slova. Navázali jsme spolupráce s organizacemi, které se věnují ochraně životního prostředí či práv zvláště zranitelných skupin lidí.

Většina naší podpory směřovala před únorovou invazí do jižních regionů Ukrajiny – konkrétně do Chersonské a Mykolajivské oblasti. Tyto regiony jsou nyní již osmý měsíc vystaveny těžkému ostřelování a bojům. Nejen naši spolupracovníci a spolupracovnice jsou zde nuceni žít realitu ruské okupace, v níž jsou na denním pořádku válečné zločiny nebo sexuální násilí.

V minulosti se například podařilo díky práci námi podpořené iniciativy založit azylový dům pro oběti domácího násilí v Chersonu. Jeho činnost ale přerušila ruská agrese a jeho zakladatelky musely uprchnout. Nyní podporujeme organizace jako je Slavjanské srdce, které pracují přímo na frontové linii. Přijíždí do nově osvobozených míst, kde pomáhají obětem sexuálního násilí a válečných zločinů. Poté, co jim ruští agresoři vybombardovali kancelář, jsme jim zajistili techniku, aby mohli nadále pokračovat ve své práci.

Aktivní Ukrajinky a Ukrajinci denně nasazují své životy, aby pomáhaly slabším a raněným nebo zaznamenaly zvěrstva, kterých se v jejich zemi dopouští ruská vojska. Odhodlaně se staví proti bezpráví a barbarskému jednání a jsou rozhodnuti ve svém boji za svobodu vytrvat.

Jejich síly a možnosti ale nejsou nekonečné.  Právě proto nadále potřebují naší, ale také vaši podporu. Potřebují stálý přístup k něčemu tak základnímu, jako je pitná voda. Potřebují další zdravotnický materiál, aby se mohli starat o raněné a nemocné. Potřebují techniku, aby mohli světu ukazovat hrůzy zapříčiněné ruskou agresí a v neposlední řadě potřebují vědět, že v boji proti invazním vojskům nejsou sami.

Krom materiální pomoci, potřebují také neochabující solidaritu mezinárodního společenství. Jednotné, konkrétní kroky politických představitelů a nepolevující zájem médií, aby se na situaci v Ukrajině a jejich obyvatelé nezapomínalo.

Proto jsem velice ráda, že jste tady vy, zástupci a zástupkyně diplomatických sborů, politické reprezentace, občanské společnosti a médií, kterým není jejich osud lhostejný.

Pomáhejte s námi – přispějte do sbírky na záchranu ukrajinské občanské společnosti. Děkujeme!

Akce se konala v rámci projektu “Towards an open, fair and sustainable Europe in the world – Third Trio EU Presidency Project”, který je financován Evropskou unií a realizován platformou CONCORD Sweden, národní platformou francouzských NNO pro mezinárodní solidaritu (Coordination SUD), Českým fórem pro rozvojovou spolupráci (FoRS) a Evropskou konfederací NNO pro humanitární pomoc a rozvoj (CONCORD). Obsah akce nevyjadřuje stanoviska donora a nezakládá zodpovědnost z jeho strany.

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce ČR.


.