Skip to main content

Tisková zpráva České ženské lobby
Praha, 29. října 2012

V pořadí čtvrté jednání Pracovní skupiny pro problematiku porodnictví při Ministerstvu zdravotnictví České republiky se uskuteční v úterý 30. října 2012. Zástupkyně příjemkyň péče, porodních asistentek a dul na ní budou požadovat odsouhlasení návrhů směřujících k právnímu narovnání postavení porodních asistentek v ČR.
V zemích, kde je primární péče porodních asistentek (dále PA) začleněna do zdravotního systému, proběhlo vícero rozsáhlých analýz, ze kterých vyplývají poměrně jednoznačné závěry. Pokud zdravotní stav těhotné/rodičky vykazuje nízké riziko, péči vede certifikovaná PA a je systémem zajištěna komunikace a předávání/sdílení mezi primární péčí (PA) a vyšší péčí (lékaři/porodní oddělení), tak v takových případech péče porodních asistentek zajišťuje méně zásahů, menší potřebu analgesie, méně poranění, méně operativních vaginálních porodů, snazší adaptaci dítěte a zahájení kojení. Přitom matka i novorozenec vykazují stejné nebo lepší zdravotní výsledky“, shrnuje výsledky studií biostatistička Markéta Pavlíková, která je také členkou pracovní skupiny.
Zásadním problémem českého porodnictví je skutečnost, že není diferencována zdravotní péče dle míry rizika. Všechny ženy mají přístup ke specializované sekundární a terciární péči, která však není při fyziologickém průběhu těhotenství, porodu a poporodního období žádoucí ani efektivní. Primární péče, zejména primární péče poskytovaná porodními asistentkami, která podporuje zdraví těhotných a rodících žen a jejich dětí není v ČR dostatečná a v mnoha ohledech není ani dostupná.
„Kvalitu péče nelze hodnotit jediným kritériem tzv. perinatální úmrtnosti, které je navíc zkreslené odlišnou metodikou v ČR a ve srovnávaných zemích“, upozorňuje Marie Vnoučková, viceprezidentka Unie porodních asistentek.
Ministerstvo zdravotnictví ČR dlouhodobě ignoruje směrnice EU, doporučení WHO i stanoviska mezinárodních odborných společností gynekologů a porodníků (FIGO) a porodních asistentek (ICM). Dostupnosti péče porodních asistentek se musejí složitě domáhat samotné ženy, příjemkyně péče. Přitom český stát by měl pro práci PA sám aktivně vytvářet podmínky, neboť je to ve prospěch zdraví žen i jejich dětí.
Kontakty:
Kateřina Hájková Klíčová, Unie porodních asistentek, tel.: 734 637 379, klicova@unipa.cz
Adéla Hořejší, právnička, tel.:  776 696 656, adela.horejsi@horejsilegal.cz,
Míla Kramná, Česká asociace dul, tel.:776 153 123, mila.kramna@gmail.com
Mezinárodní definice porodní asistentky
dle této definice porodní asistentka m.j. poskytuje potřebnou podporu, péči a radu během těhotenství, porodu a v době poporodní, vede porod na svou vlastní zodpovědnost, poskytuje péči novorozencům a dětem v kojeneckém věku. Tato péče zahrnuje preventivní opatření, podporu normálního porodu, zjišťování komplikací u matky nebo dítěte, zprostředkování přístupu k lékařské péči nebo jiné vhodné pomoci a provedení nezbytných opatření při mimořádné naléhavé situaci… PA může vykonávat svou profesi v jakémkoli prostředí, včetně domácího prostředí, ambulantních zdravotnických zařízení, nemocnic, klinik, nebo zdravotnických středisek (více viz definice ICM).