Skip to main content

Průzkum maloobchodní sítě, který si nechala zpracovat brněnská radnice, přináší i nepříjemnou informaci pro magistrátní úředníky a úřednice i firmu Bauhaus. Výzkumníci totiž odhalili, že prodejní plocha ivanovického Bauhausu je 14 000 m2 [1]. Jenže územní plán i územní rozhodnutí povolují maximálně 10 000 m2. A Bauhaus tvrdí, že obchod má prodejní plochu 9 765 m2. NESEHNUTÍ a občanské sdružení Klidné Ivanovice na tento podvod upozorňují již roky, předložily i znalecký posudek, ale magistrát připomínky vždy zamítl [2].
Průzkum maloobchodní sítě, který provedli výzkumníci z Masarykovy univerzity také ukázal, že za deset let zmizelo 850 obchodů a lidé v 16 z 29 městských částí nemají dostatek prodejen [1]. Přesto radnice tlačí aktualizaci územního plánu, která má umožnit rozsáhlou expanzi marketů. A veřejnosti to tají.
Aktuální průzkum zjistil, že třetina prodejní plochy je v Brně koncentrována do hypermarketů. Již dřívější průzkum zjistil, že lidé to mají do obchodu dál než dříve. Třetina lidí musí chodit do obchodu více než půl kilometru. Svoji „prodejnu na rohu“ (vzdálenou méně než 200 metrů od domu) má už pouze 19 % obyvatel a obyvatelek Brna [3].
Auta s návštěvníky a návštěvnicemi nákupních center Avion Shopping Park a Olympia představují 40 % osobní automobilové dopravy na úseku dálnice D2 mezi těmito dvěma centry. Zatížená dálnice však byla státem postavena jako spojení Brna a Bratislavy.
Většina Brňanů a Brňanek už další nákupní centrum či jinou velkou prodejnu nechce – a to bez ohledu na to, jestli poblíž některé z nich žijí, či ne. 41 % obyvatel města Brna chybí pouze menší specializovaná prodejna, menší samoobsluha či večerka [4].
Za této situace prosazuje radnice uvolnění – už tak velmi volných – pravidel pro expanzi nákupních center. V textu aktualizace se dočteme, že supermarkety a hypermarkety mají být – kromě ploch určených pro velké obchody – povoleny také v plochách bydlení, výroby, sportu, rekreace, dopravy a pohřebnictví. A dále dokonce v plochách zeleně a lesů.
NESEHNUTÍ a brněnské občanské iniciativy včera spustily praktický web http://www.mampripominky.cz, z něhož mohou lidé do 11. února odesílat připomínky k aktualizaci územnímu plánu. Brněnská občanská společnost supluje magistrát, který lidem předložil nesrozumitelné podklady se zásadními změnami pro jejich život.
„Průzkum mimoděk odhalil podvod Bauhausu s prodejní plochou. Územní plán i územní rozhodnutí umožňuje jen 10 000 metrů čtverečních prodejní plochy. Ale Bauhaus ji drasticky překročil. Je tedy opravdu – jak jsme od začátku upozorňovali – v rozporu s územním plánem i povolením. Magistrát, který celý podvod odmítal vidět, se chytil do pasti,“ říká Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.
„Výzkumníci z Masarykovy univerzity popsali, jak v Brně ubývá obchodů. Přestože radnice ví, že důvodem je expanze nákupních center, prosazuje její masivní pokračování a veřejnosti to navíc tají,“ doplňuje Jiří Koželouh.
Kontakty:
Jiří Koželouh, telefon 723 559 495, email jiri.kozelouh@nesehnuti.cz
Poznámky pod čarou:
[1] Průzkum maloobchodní sítě na území města Brna za rok 2013: http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/Maloobchodni_sit/Maloobchod_2013/maloobchod2013_zprava.pdf
Bauhaus Ivanovice (ulice Řečkovická) je na str. 25 (kapitola 3.2., Tab. 8)
[2] Příloha v .gif (strana 9 a 10 z územního rozhodnutí na stavbu). Bod 33 na straně 9 uvádí, že prodejní plocha bude maximálně 10 000 m2. A dále zamítnutí námitky 2 o.s. Klidné Ivanovice a námitky 3 nevládní organizace NESEHNUTÍ.
[3] Průzkum maloobchodní sítě na území města Brna za rok 2009: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upp/pruzkum-maloobchodni-site-na-uzemi-mesta-brna/pruzkum-maloobchodu/
[4] Spotřební chování obyvatelstva v Brně. Výzkumné centrum regionálního rozvoje Masarykovy univerzity v Brně, říjen 2004. http://hyper.cz/soubory/spotrebitele_Brno.pdf