Skip to main content

Nezisková organizace NESEHNUTÍ v pátek 7. prosince vyhlásila vítězku soutěže GENDERIÁDA (www.genderiada.cz) o nejlepší středoškolskou práci na téma rovnosti žen a mužů. První místo udělila odborná porota studentce Kristině Šůsové, která ve své práci zmapovala, jak fungují genderové kvóty v politice v různých zemích. Porovnávala systémy kvót v Belgii, Španělsku a Iráku. Hlavní cenu si převzala na slavnostním vyhlášení v pražském sídle Akademie věd ČR.

Organizace NESEHNUTÍ vyhlásila druhý ročník této soutěže. „Hlavním cílem soutěže je dát studujícím středních škol možnost vyjádřit se k tématu rovnosti žen a mužů. Myslíme si, že je důležité mladé lidi podporovat v tom, aby se zajímali se o dění kolem sebe,“ řekla za organizátorky soutěže Eva Bartáková z NESEHNUTÍ.

Do soutěže se přihlásilo 18 studujících, ale finálního odevzdání práce dosáhli jen ti nejmotivovanější. Nejpovedenější práce se zabývaly etiketou, literaturou pro mládež (Young Adult) a názory Tomáše Garrigua Masaryka. Studující svá témata konzultovali s odborníky a odbornicemi z akademické oblasti a připravovali se tak na své odborné práce na vysoké škole.

Vítěznou práci vybírala odborná porota složená ze socioložky Aleny Křížkové, středoškolského vyučujícího Pavla Čecha a filozofky Ľubici Kobové. Porotu nejvíce oslovila práce nazvaná Pomáhají kvóty rovnosti žen a mužů v politice? „Je to práce ucelená, s jasnou výzkumnou otázkou a teoreticky zakotvená, využívající odborné zdroje, které umožňují definovat pojmy, koncepty, kontext a situaci, se kterými následně pracuje a může tak dojít ke smysluplným závěrům včetně jasného vyjádření aktivní pozice autorky. Práce vychází z relevantních pramenů, se kterými autorka výborně pracuje a směřuje k jasnému poznatku. Jen tak dál!“ zhodnotila Křížková ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR.

NESEHNUTÍ chce prostřednictvím soutěže podpořit přemýšlení nadaných studentů a studentek o rovnosti žen a mužů v různých sférách společnosti. Záštitu nad soutěží převzala brněnská Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Katedra genderových studií z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a Genderová expertní komora. Soutěž byla realizována za podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

Kontakty:
Eva Bartáková, NESEHNUTÍ, eva.bartakova@nesehnuti.cz
Zuzana Andrašovová, NESEHNUTÍ, zuzana.andrasovova@nesehnuti.cz