Skip to main content

Nezisková organizace NESEHNUTÍ v pátek 8. prosince vyhlásila vítězky soutěže GENDERIÁDA (www.genderiada.cz) o nejlepší středoškolskou práci na téma rovnosti žen a mužů. První místo získala dvojice studentek Lucie Přenosilová a Veronika Novotná za své výzkumné rozhovory s lidmi zaměstnanými v profesích, které společnost vnímá jako typicky ženské nebo mužské. Studentky ze Střední odborné školy Drtinova v Praze si promluvily s policistou a policistkou i zdravotní sestrou a bratrem. Jejich práce nejvíc oslovila odbornou porotu na slavnostním vyhlášení v Akademickém konferenčním centru Akademie věd.
Organizace NESEHNUTÍ soutěž vyhlásila poprvé letos. „Soutěží jsme chtěli podpořit kvalitu společenskovědního vzdělávání, které považujeme pro orientaci v současném světě za stále důležitější,“ řekla za organizátorky soutěže Petra Havlíková z NESEHNUTÍ. Do soutěže se přihlásilo 16 studujících, ale finálního odevzdání práce dosáhli jen ti nejmotivovanější, kteří zpracovávali témata jako mediální obraz znásilnění, nositelky Nobelovy ceny za literaturu či zobrazování domácího násilí ve filmech. Studující svá témata konzultovali s odborníky a odbornicemi z akademické oblasti a připravili se tak na své odborné práce na vysoké škole.
Vítěznou práci vybírala odborná porota složená ze socioložky Romany Markové Volejníčkové, středoškolského vyučujícího Pavla Čecha a filozofky Lubici Kobové: „Práca Přenosilovej a Novotnej se jeví na vysoké odbornej úrovni. Ohromne sympatická je mi spolupráca dvoch osôb na jednom výskumnom probléme, jeho systematické uchopenie, tiež prevedenie rozhovorov, ktoré určite nebolo jednoduché,“ shrnuje Kobová jako předsedkyně poroty svou volbu.
NESEHNUTÍ chce prostřednictvím soutěže podpořit přemýšlení nadaných studentů a studentek o rovnosti žen a mužů v různých sférách společnosti. Záštitu nad soutěží převzala brněnská Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Katedra genderových studií z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a Genderová expertní komora. Soutěž byla realizována za podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

Kontakty:
Petra Havlíková, petra.havlikova@nesehnuti.cz
Kristýna Pešáková, kristyna.pesakova@nesehnuti.cz