Skip to main content

V roce 2008 seděla skupina členek NESEHNUTÍ na schůzce v jedné brněnské kavárně a rozhodovala se, kterému tématu se chce v následujících letech věnovat. Témat z oblasti rovnosti žen a mužů bylo hodně, ale některých si tenkrát společnost všímala více než jiných. K těm, o nichž se moc nemluvilo, patřil sexismus v reklamě. Zdálo se, že pokud si někdo zaplatí billboard s ženou v prádle a nápisem „Nebojte se ojetých vozů od nás“, nic se s tím přece nedá dělat. Nebo ano? Tak vznikla anticena Sexistické prasátečko a NESEHNUTÍ se tématu sexistické reklamy věnovalo více než deset let.

Nejdůležitějším výsledkem naší práce je společenská změna, kdy se sexismus nejen v reklamě stal méně přijatelným, lidé si ho všímají a mají sami snahu o kultivaci reklamy i veřejného prostoru. Odbornou část naší práce, zahrnující spolupráci s institucemi regulujícími reklamu, shrnuje tato publikace, jež přináší průřez našimi odbornými pracemi za poslední dekádu. Jelikož jednotlivé texty vznikaly samostatně, přímo na sebe nenavazují. Pro účely této publikace byly oproti původnímu znění některé příspěvky upraveny a kráceny, aby byly lépe provázány s dalším textem. Odstraněny byly především pasáže obsahující stejné informace.

Publikace Sexistická reklama přináší starší texty o regulaci sexistické reklamy v České republice, které jsme vydávaly v uplynulých deseti letech. Obsahuje ale také několik zcela nových textů napsaných pro tuto knihu. Informace o původním vydání každé kapitoly najdete v jejím úvodu, včetně odkazu na původní text.