Skip to main content
Tiskové zprávy

Půl na půl – otevření informačního centra pro rovné příležitosti žen a mužů

By 2006-02-177 září, 2020No Comments

V pondělí 20. února v 17 h bude v prostorách neziskové organizace NESEHNUTÍ Brno otevřeno informační centrum pro rovné příležitosti žen a mužů, které je součástí partnerského projektu „Půl na půl“ podpořeného v rámci Iniciativy společenství EQUAL. Tento program se zaměřuje na boj s diskriminací na trhu práce a podporu znevýhodněných sociálních skupin při začleňování do pracovního života. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky.
Program otevření informačního centra obsahuje představení jeho činnosti a poskytovaných služeb, představení projektu „Půl na půl“ brněnské veřejnosti a hlavní bodem je přednáška projektové managerky Lindy Sokačové (Gender Studies, o. p. s., Praha), která bude vést debatu o otázkách týkajících se rovných příležitostí žen a mužů se zaměřením na problematiku rovnosti na pracovním trhu. „Při otevření našeho info-centra se chceme věnovat tomu, co a proč se v oblasti rovnosti žen a mužů řeší, kdo a jakým způsobem se tématu věnuje (či nevěnuje, ač by měl) a kam je možno obrátit se pro radu, když se vy či vaše blízká osoba stanete obětí diskriminace,“ upřesňuje náplň večera Kateřina Plesková, koordinátorka kampaně Ženská práva jsou lidská práva, v rámci níž informační centrum v prostorách NESEHNUTÍ na adrese třída Kpt. Jaroše 31, Brno vzniká.
Informační centrum NESEHNUTÍ bude otevřeno každé pondělí v době 10 – 12 h a 16 – 18 h. Zájemkyně a zájemci tu naleznou průběžně doplňovaný knižní fond (knihy, brožury, vytištěné studie a dokumenty, časopisy – odbornou literaturu i beletrii) se zaměřením na širokou problematiku postavení žen a mužů ve společnosti, jejich rovných příležitostí v různých sférách s důrazem na rovnost na pracovním trhu. „Náplní činnosti centra bude i možnost konzultací k tématu a předávání kontaktů na odbornice a odborníky, kteří se problematikou dlouhodobě zabývají, včetně zprostředkování právní pomoci pro oběti diskriminace v zaměstnání,“ upřesňuje Kateřina Plesková.
„Půl na půl – rovné příležitosti žen a mužů“ je tříletý partnerský projekt iniciovaný Gender studies, o. p. s., realizovaný v letech 2005 – 2008 v rámci programu EU EQUAL, který si klade za cíl vyrovnávání rodových nerovností na trhu práce. Jeden z podprojektů se zaměřuje na oblast hl. města Prahy a druhý na Královéhradecký, Liberecký a Jihomoravský kraj. V Jihomoravském kraji bude vedle NESEHNUTÍ Brno svoji činnost vyvíjet i Knihovna Jiřího Mahena, která již 1. února 2006 ve výpůjční hale ústřední knihovny (Kobližná 4) zřídila informační bod, na kterém bude pracovnice KJM informovat o problematice rovných příležitostí žen a mužů.
Cílem projektu je snižování nerovností mezi muži a ženami na trhu práce v ČR a rozvoj inovativních řešení této problematiky. V rámci projektu probíhají a budou probíhat informační, mediální, vzdělávací, výzkumné, poradenské a lobbyingové aktivity, které přinesou přímý prospěch ohroženým skupinám na trhu práce a také tvůrcům politik. Cílovými skupinami projektu jsou ženy 24 – 35 let, ženy starší 50 let, muži – otcové, muži na rodičovské dovolené, zaměstnavatelé, HR management – personalisté, zákonodárci, úřady práce a široká veřejnost, krajské úřady, specialisté z oblasti práva.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky.
Kontakty:
Kateřina Plesková (NESEHNUTÍ Brno) – aktivity infocentra a projektu v Brně – 774 239 579
Kateřina Dušková, Kateřina Jonášová (Gender Studies, o. p. s.) – public affairs projektu (kompletní informace o cílech a realizaci projektu) – 774 910 944