Skip to main content

V pátek 25. září 2015 končí veřejné připomínkování Zadání změn územního plánu Brna celoměstského významu[1], které reaguje na zrušenou kontroverzní Aktualizaci z dob minulého vedení města. Občanské iniciativy i v této fázi podávají připomínky.  
V lednu 2015 uspěla před Krajským soudem v Brně skupina žalobců z řad zastupitelů, vlastníků nemovitostí a občanských iniciativ v kauze kontroverzní tzv. Aktualizace územního plánu Brna, která probíhala ještě za vedení Ladislava Macka (ČSSD) na pozici náměstka pro rozvoj a ohrožovala i přímo rušila zelené plochy a legalizovala černé stavby. Aktualizaci schválilo předchozí vedení 17. června 2014 a Krajský soud ji po půl roce zrušil. Brno se tak řídí původním územním plánem. Pro rozvoj a realizaci projektů zčásti financovaných z Evropských fondů potřebuje starý územní plán skutečně aktualizovat – tentokrát poctivě. Změna územního plánu má tři fáze – zadání, posouzení návrhu a schválení návrhu, v rámci kterých se může k tomuto procesu vyjádřit veřejnost. První etapa – připomínkování Zadání končí tento pátek.
“Je třeba, aby radnice nastavila jasné podmínky pro stavbu nových obchodů tak, aby nadále nerostla zátěž dopravou přetížených lokalit, nezanikaly malé obchody, a nesnižovala se tedy dostupnost zboží každodenní spotřeby ve většině městských částí. Radnice je v návrhu Zadání zbytečně opatrná. Přitom město Brno si nechalo zpracovávat jednou za několik let studie, které ukázaly, že postupně zmizelo 850 malých obchodů a nákupy se koncentrují v několika málo obřích centrech. Ze zahraničí jsou známé i konkrétní možnosti, jak férová pravidla pro rozvoj obchodu ve městě nastavit,” říká k předloženému dokumentu Hana Chalupská z NESEHNUTÍ a pokračuje, “podobně jako v předchozí Aktualizaci se v připomínkách zasazujeme o to, aby bylo jasně řečeno, jak moc lze zastavět plochy zeleně, sportu a rekreace, které byly v předchozí Aktualizaci ve velkém ohrožení.”
Ke stávající změně územního plánu se bude vyjadřovat i řada městských částí a občanských iniciativ. “Víme o připomínkách k indexu podlažních ploch či protipovodňovým opatřením jak od jednotlivců, tak iniciativ,” doplňuje Chalupská.
 
Kontakt:
Hana Chalupská, koordinátorka programu Občanské oko – NESEHNUTÍ, hana@nesehnuti.cz
[1] http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upmb/navrhovane-zmeny-upmb/zmeny-cm-41-a-42soubor/