Skip to main content

Koncepční řešení dopravy v Brně opět odloženo

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 16. září 2019

Rada města Brna dnes projednává plán dopravních projektů pro rok 2020. Odborná i široká veřejnost nesouhlasí s formou projednávání Akčního plánu minulý týden, ani s obsahem plánu pro jeho neurčitost, nekoncepčnost a rozpor s brněnským Plánem udržitelné městské mobility.

V minulém roce Rada města Brna schválila Plán udržitelné městské mobility (PUMM), klíčový strategický dokument, který podrobně popisuje, co musí město dělat v příštích patnácti letech, aby doprava ve městě nezkolabovala a naopak se rozvíjela. Každý rok pak město tvoří tzv. Akční plán Plánu udržitelné městské mobility – tedy seznam konkrétních projektů, kterými v daném období naplňuje cíle popsané v PUMM. Minulou středu radnice představila první Akční plán na rok 2020. Avšak tento plán ignoruje tři čtvrtiny cílů PUMM a jedná se tak spíše o obvyklý seznam dopravních projektů. Opomíjí mimo jiné plány na zklidnění pěší zóny, přestavbu nebezpečných křižovatek, dopravní výchovu dětí a není zohledněna ani cyklistická doprava. V Akčním plánu se například mluví o zkapacitňování a zklidňování dopravy, řada navržených projektů jen zatížení dopravou zvyšuje, vidíme v tom nesoulad a ztrátu naděje na zdravější město říká urbanista Roman Čerbák.

Kvůli mizivé a krátké propagaci se o veřejném projednání dozvěděla jen hrstka osob. Na místě chyběly jakékoli informace k jednotlivým projektům a především zástupci investorů, zejména BKom, DPMB, ŘSD. Jediný přítomný politik, pan Pokorný utekl, aniž by se přítomným představil a řekl v diskusi jediné slovo. komentuje situaci Jakub Kořínek, člen stavební komise Brna-střed za Zelené

O veřejném projednání Akčního plánu jsme se dozvěděli jen několik dní před jeho začátkem. Obratem jsme kontaktovali všechny expertky a experty, kteří se s námi a širokou veřejností zapojovali do tvorby a připomínkování Plánu udržitelné městské mobility. Po prozkoumání obsahu Akčního plánu, jsme zaktivizovali také širokou veřejnost, aby apelovala na Radu města Brna, aby v této formě neschvalovala Akční plán, ale aby požadovali jeho dopracování. Jsme přesvědčeni, že z předložených materiálů nemůže samospráva vědět, jaké konkrétní projekty schvaluje. Máme obavu, že tímto způsobem Brno svůj plán na udržitelnou dopravu nenaplní, komentuje obsah dokumentu spolupracovnice NESEHNUTÍ Hana Chalupská. 

Brno má už od ledna 2010 problém s překračováním limitu pro znečištění oxidem dusičitým. Za přeslimitní hodnoty mohou hlavně emise z aut, zejména vozy s dieselovými motory bez filtračních prvků. Ani prodloužená lhůta ale nestačila a znečištění ovzduší v Brně nadále překračuje limity stanovené evropskou směrnicí o ovzduší. Radnice by mohla namísto podpory automobilové dopravy zacílit na snižování emisí a podporu udržitelných forem dopravy, říká lékař Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví.

Z okruhu dopravních expertů a urbanistů, kteří přípravu dokumentů sledují, zaznívá, že radnice pokračuje v budování dopravní infrastruktury v konceptu z minulého století. Plán udržitelné městské mobility a jeho plnění jsou základní podmínkou evropských dotací na budování dopravní infrastruktury. Brnu v případě jeho nenaplňování hrozí odnětí přísunu financí, které na rozvoj dopravy nezbytně nutně potřebuje.

 
Kontakty:
Hana Chalupská, spolupracovnice NESEHNUTÍ, hana@nesehnuti.cz
Jakub Kořínek, člen územně plánovací komise Rady města Brna stavební komise Brna-střed za Zelené,  jakub-ko@post.cz
Miroslav Šuta, Centrum pro životní prostředí a zdraví,  cpzpz@centrum.cz, 
Roman Čerbák, urbanista, rom@centrum.cz