Skip to main content

Město Brno stojí před veledůležitým rozhodnutím o své budoucnosti. Má možnost pokračovat v rozpracovaném konceptu nového územního plánu, nebo jej začít pořizovat znovu.

Společná tisková zpráva NESEHNUTÍ Brno a Hnutí DUHA Brno ze dne 2. března 2017 a pozvánka na tiskovou konferenci

První varianta je zdánlivě jednodušší, jenže aktuální koncept je z důvodu velkých průtahů silně zastaralý. Vychází ze zadání schváleného už v roce 2007, tedy před celými deseti lety. Mezitím se však situace v území v řadě případů dramaticky změnila. Proto by po přijetí této varianty musely proběhnout aktualizace a nové analýzy – stejně, jako když práce začnou úplně nanovo.

Neziskové organizace upozorňují na fakta, která jasně mluví pro zahájení prací na novému územním plánu:

  • v programových prioritách stávající brněnské koalice se jasně mluví o novém územním plánu, [1]
  • právní rizika pro pořízení nového územního plánu jsou mnohem slabší než při pokračování v konceptu stávajícího územního plánu,
  • po obsahové stránce umožňuje koncept například další expanzi nákupních center nebo jasně ukotvuje polohu nádraží v odsunuté poloze.


Hana Chalupská, koordinátorka programu Občanské oko z NESEHNUTÍ, řekla:
„V současné době se rodí vize města, která je v řadě oblastí neslučitelná se zadáním rozpracovaného územního plánu. Například všechny varianty konceptu počítají s expanzí nákupních center, přitom město se dlouhodobě potýká se zánikem malých obchodů, většina městských částí nemá obchůdky se zbožím denní spotřeby v docházkové vzdálenosti. A územní plán považujeme za jeden z nástrojů, kterým může radnice podpořit rozvoj pestré a dostupné sítě  obchodů a služeb pro své obyvatele a obyvatelky.”

Radek Kubala, koordinátor místní skupiny Hnutí DUHA Brno, řekl:
„Rozpracovaný koncept nového územního plánu počítá pouze s variantou odsunu hlavního vlakového nádraží kilometr na jih. Právně je sice možné nádraží v centru doplnit. Ale bude pro to politická vůle? Loni v říjnu téměř šedesát tisíc lidí jasně řeklo, že si přeje moderní nádraží v centru. Město Brno by mělo reflektovat názory lidí a zadat znovu zpracování územního plánu tak, aby obsahoval i variantu modernizace nádraží v dosavadní poloze.”


Zveme média na tiskovou konferenci v pondělí 6. března 2017 do salonku kavárny Podnebí v 9 hodin, kde společně s externí právničkou Vendulou Zahumenskou představíme médiím právní rizika pokračování v konceptu územního plánu, který si Brno začalo pořizovat v roce 2004.


Kontakty:
Hana Chalupská, NESEHNUTÍ Brno, 731 181 990, hana@nesehnuti.cz
Radek Kubala, Hnutí DUHA Brno, 736 457 028,radek.kubala@hnutiduha.cz


Poznámky:
[1] Územní plánování a rozvoj města bude založen na srozumitelné a reálné vizi. K její formulaci přikročíme po otevřené diskusi s odbornou a laickou veřejností i s městskými částmi. Budeme se snažit urychlit projednávání změn územního plánu. K naplnění vize vypracujeme dlouhodobý strategický plán, opatřený funkčními indikátory. Zahájíme proces vytvoření nového územního plánu jako klíčového dokumentu pro rozvoj města. Při tvorbě těchto dokumentů budeme uplatňovat požadavky na trvalou udržitelnost rozvoje města.
Celý dokument ke stažení ZDE.