Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ, středa 12. srpna 2015
www.nesexismu.cz
NESEHNUTÍ spouští nový web NEsexismu.cz, který veřejnosti umožní aktivně se zasadit za etičtější reklamní prostředí v České republice. Každých 14 dní bude na webu zveřejněna jedna z aktuálních sexistických reklamních kampaní. Webová stránka chce upozornit na sexismus v reklamách přímo firmy, které si reklamu zadaly, a zároveň apelovat na dodržování zákona o reklamě prostřednictvím podnětu krajskému živnostenskému úřadu.
Lidé se k podnětu mohou připojit pomocí jednoduchého formuláře. Zároveň se mohou se stížností obrátit přímo na firmu, a vyjádřit tak svůj nesouhlas s danou reklamní kampaní. Součástí webu je také malý kvíz, kde se hravou formou dozvědí, který z projevů sexismu daná reklamní kampaň naplňuje. Cílem webové stránky je podpořit aktivní zapojení veřejnosti do změny reklamního prostředí v České republice.
Firmy si často neuvědomují, že reklamy, které vytvářejí, jsou sexistické. Zaštiťují se také tím, že jejich zákazníkům a zákaznicím se reklama líbí. Chceme tak veřejnosti dát prostor, aby mohla vyjádřit svůj nesouhlas se sexismem v reklamě a aktivně se proti němu postavit,“ vysvětluje Alžběta Možíšová z NESEHNUTÍ.
Krajské živnostenské úřady jsou dozorujícími orgány v oblasti reklamy. Mají pravomoc sledovat dodržování Zákona o regulaci reklamy (zákon č. 40/1995 Sb.) a v případě porušení tohoto zákona mohou také udělovat pokuty. Ke každé zveřejněné reklamě NESEHNUTÍ připravilo právní rozbor reklamy, který poskytne argumentaci z hlediska zákona.
V rámci naší dlouhodobé kampaně proti sexismu v reklamě jsme se v minulosti již v řadě případů obrátili na příslušný krajský živnostenský úřad. Některé úřady se podněty začaly zabývat a byla uložena první pokuta,“ doplňuje Kristýna Pešáková z NESEHNUTÍ.
 
Kontakt:
Alžběta Možíšová, NESEHNUTÍ, alzbeta.mozisova@nesehnuti.cz
Kristýna Pešáková, NESEHNUTÍ, kristyna.pesakova@nesehnuti.cz
 
Webová stránka Nesexismu.cz je součástí projektu Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.