Skip to main content

Za čtyři dny, 19. června 2017, bude nezisková organizace NESEHNUTÍ spolu se svými partnerskými organizacemi už potřetí připomínat, že ženy v České republice vydělávají o 22 % méně než muži. Specificky ohroženou skupinou na trhu práce jsou rodiče s malými dětmi. Jak vyzrát na práci po rodičovské se mohou rodiče přijít pobavit už dnes od 17 hodin do Společenského centra Karas Židenice.
Muži pracují, ženy pečují
U rodičů malých dětí převládá výrazná nerovnost mezi muži a ženami, a to zejména v dělbě péče: zatímco otců dětí do 2 let věku nepracuje pouze pár procent, matky těchto dětí nepracují ve více jak 90 %. Jejich postavení na trhu práce je následně výrazně horší –  částečně z důvodu několikaletého výpadku z pracovního rytmu, částečně z důvodu předsudků, například že budou muset často pečovat o nemocné dítě.

Zdroj: Ondřej Hora, Situace rodičů s dětmi do sedmi let na trhu práce podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil. Gender, rovné příležitosti, výzkum.
Samy s dětmi a bez peněz
Ještě složitější je situace tzv. sólo rodičů, tedy rodičů, kteří vychovávají dítě sami. Jen s jedním rodičem žije v České republice více než 18 % dětí. Nejvíce dopadá situace sólo rodičovství na ženy. Podle výzkumu Alternativy 50+ přichází matky samoživitelky o více jak 20 % svých příjmů, než kdyby žily v páru. Tyto ženy se nemohou dělit o péči s partnerem, a proto jí musí přizpůsobit i výběr zaměstnání. Často pracují za méně peněz, pokud jim to umožní lépe sladit rodičovství a výdělečnou aktivitu a hrozí jim však zároveň dvakrát častěji nezaměstnanost, 15,8 % vs. 8,8 %. S tím přichází i výrazně větší ohrožení chudobou: u rodin s jedním rodičem je jí ohroženo 31,7 %, oproti 5,9 % rodin, kde jsou dva rodiče a jedno dítě.
Situace žen na rodičovské či žen samoživitelek je jedním z konkrétních případů, které se schovávají za celým problémem nerovného odměňování žen a mužů. Zdaleka nejde jen o rozdílné odměňování na stejné pozici, ale příčiny jsou mnohem hlouběji zakořeněné v naší společnosti.
 
Kontakty:
Petra Havlíková, petra.havlikova@nesehnuti.cz
Kristýna Pešáková, kristyna.pesakova@nesehnuti.cz
 
Včera: Přijímáme migrantky? Ano, ale jen dokud pracují.