Skip to main content

Tisková zpráva Evropské sítě proti obchodu se zbraněmi a NESEHNUTÍ ze dne 15. ledna 2013

Evropská síť proti obchodu se zbraněmi (ENAAT), jejímž členem je i brněnské NESEHNUTÍ, nyní zveřejnila své stanovisko k politice evropských zemí ve vztahu k obchodu se zbraněmi. Upozorňuje v něm na nadále trvající netransparentnost obchodu se zbraněmi v Evropské unii. Zpráva EU, která měla tuto netransparentnost odstranit, totiž vyšla pozdě a je neúplná. I tak ale ze zprávy vyplývá, že Evropská unie a také Českou republika nadále vyzbrojují různé diktátorské režimy a to především na Středním východě a v severní Africe.

„14. výroční zpráva o dohledu nad vývozem vojenské techniky a vybavení“ odhalila, že v roce 2011 se vývoz licencovaných zbraní ze zemí EU pohyboval v hodnotě 37,5 miliard eur – došlo tedy k nárůstu téměř o pětinu oproti roku 2010. Největší a nejrychleji rostoucí trh se zájmem o zbraně se nacházel na Středním východě a v Asii, včetně zemí, kde probíhalo tzv. arabské jaro v roce 2011. Saudská Arábie vystřídala USA na pozici největšího odběratele evropských zbraní.

Informace byly publikovány 14. prosince 2012, ovšem bez jakékoli tiskové zprávy vydané Evropskou radou nebo průvodního oznámení na internetových stránkách Evropského parlamentu. Skupiny zapojené do Evropské sítě proti obchodu se zbraněmi (ENAAT) právě diskutují o této zprávě a jejích nedostatcích. „Zpráva, která byla publikována ve formátu pdf, je dokument obrovského rozsahu, plný číselných údajů, ale postrádající analýzu obsažených informací nebo srovnávací tabulky s daty z minulých let. Navíc, stejně jako v minulých letech, je zpráva neúplná a chybí v ní informace o dodávkách zbraní – tedy informace, které nejsou dostupné v několika zemích EU, včetně Německa a Velké Británie,“ říká odborník na problematiku zbraní Giorgio Beretta z Rete Italiana per il Disarmo (italská síť podporující odzbrojení).

Analýza Giorgia Beretty z italské nevládní organizace Unimondo (Jeden svět) ukázala nejen, že vývoz zbraní v roce 2011 vzrostl, ale také, že mnoho dodávek odešlo do zemí arabského jara nebo do jiných konfliktních oblastí. Kaye Stearman z britské Campaign Against Arms Trade (Kampaň proti obchodu se zbraněmi) kritizuje neprůhlednost zprávy vydané EU i pozdní termín poskytnutí statistik – které navíc byly zastaralé. „Vypadá to, že úředníkům Evropské Unie trvá celý rok, než shromáždí a prostudují data z národních zpráv; zprávy o vývozech tuřínů a brambor jsou vypracované rychleji než ty, které se týkají zbraní.“

Wendela de Vries z holandské Campagne tegen Wapenhandel (Kampaň proti obchodu se zbraněmi) doufá, že bude zpráva, narozdíl od let předchozích, projednána Evropským parlamentem kvůli těsné souvislosti s lidskými právy, mírem a bezpečností. „Vzhledem k tomu, že EU vstoupila mezi řady laureátů Nobelovy ceny za mír, žádáme, aby byl ukončen propastný rozdíl mezi mírovou rétorikou Evropské unie na jedné straně a jejím obohacováním se ve válečných přípravách na straně druhé,“ dodala.

Za Českou republiku se k tiskové zprávě připojuje také NESEHNUTÍ. Jim vadí mimo jiné to, že jak česká tak ani evropská zpráva neobsahuje konkrétnější informace o typech vyvezených zbraní, ty jsou pouze rozdělené do „skupin vojenského materiálu“. Tyto skupiny jsou velice široké a bez podrobnější specifikace nelze ze zpráv například vyčíst, zda se vyvezly dýmovnice, nebo letecké pumy – obě tyto zbraně patří totiž do stejné skupiny, přičemž následky jejich použití jsou diametrálně odlišné. „Česká a evropská veřejnost tak nemá dostatečné informace o tom, jaké zbraně proudí z České republiky do světa, víme jenom, že často končí v rukou diktátorů,“ upozorňuje Peter Tkáč z NESEHNUTÍ na fakt, že hned v prvním tuctě největších dovozců českých zbraní za rok 2011 se vyskytlo několik zemí, které můžeme z hlediska dodržování lidských práv označit za problematické. Jsou to země jako Alžírsko, Saudská Arábie, Egypt, či Thajsko.

Zpráva odhalila, že země EU nejvíce vyvážející zbraně v roce 2011 byly:
 1. Francie (9,9 miliard eur)
 2. Spojené království (7 miliard eur)
 3. Německo (5,4 miliard eur)
 4. Itálie (5,2 miliard eur)
 5. Španělsko (2,8 miliard eur).

Těchto pět zemí pokrylo přes 80 % vojenského exportu EU.

Další země měly také významný podíl na vývozu zbraní: Rakousko (1,6 miliard eur), Švédsko (1,2 miliard eur), Polsko (849 milionů eur), Nizozemí (415 milionů eur), Estonsko (350 milionů eur) a Česká Republika (346 milionů eur).

Další významná čísla:
 • V roce 2011 vzrostla celková hodnota licencovaných zbraní vyvážených z EU k 37,5 miliard eur, což je při aktuální hodnotě nárůst o 18,3 % proti roku 2010.
 • Vývoz licencovaných zbraní z EU do Severní Ameriky klesl ze 4,6 miliard eur v roce 2008 na 3,6 miliard eur v roce 2011. Taktéž klesl vývoz do Střední a Jižní Ameriky.
 • Stoupl vývoz licencovaných zbraní z EU do Asie (ze 4,7 miliard eur v roce 2010 na více než 5,5 miliard v roce 2011), na Střední východ (z 6,6 miliard na téměř 8 miliard eur) a v menším měřítku do subsaharské Afriky, kde vývoz dosáhl 493 milionů eur.
 • Saudská Arábie byla největším odběratelem vojenského vybavení z EU. Nakoupila zbraně za více než 4,2 miliard eur, přičemž největším dodavatelem bylo Spojené království se smlouvou na letouny Eurofighter Typhoons v hodnotě přes 2 miliard eur.
 • Spojené Arabské Emiráty byly také jedním z předních odběratelů zbraní z EU. Nakoupily je v hodnotě více než 1,9 miliard eur.
 • V porovnání s rokem 2010 lehce klesl export do Severní Afriky. Přes probíhající arabské jaro a zrušení licencí na vývoz do některých zemí a uvalení zbrojního embarga na Libyi v březnu roku 2011 byly licence na vývoz zbraní vystaveny do Tuniska (v hodnotě 16,5 milionu eur), Egypta (303 milionů eur) a také do Libye (34 milionů eur).
 • EU také povolila vývoz zbraní do zemí bohatých na suroviny jako je Alžírsko (815 milionů, dovoz hlavně z Itálie) a Maroko (335 milionů eur, dovoz převážně z Francie).
 • Stále jsou vyváženy zbraně i do oblastí, kde je napjatá situace – např. do Indie (1,5 miliard eur), Pákistánu (410 milionů eur) a dokonce i do Afghánistánu, tedy do země, ve které je stále částečný zákaz dovozu zbraní. V roce 2011 zde dovoz vojenského vybavení dosáhl rekordních 465 milion eur ze zemí EU.
 • V roce 2011 bylo na celém světě zažádáno o 48 123 licencí na vývoz zbraní a pouze 379 jich bylo zamítnuto. Ve zprávě jsou zamítnuté žádosti uvedeny takto: 94 do evropských zemí mimo EU, 74 na Střední východ, 67 do severní Afriky, 52 do subsaharské Afriky, 40 do severovýchodní Asie, 38 do jižní Asie, 31 do jihovýchodní Asie, 16 do střední Asie, 15 do Jižní Ameriky a 11 do zemí Střední Ameriky a Karibiku.
 Podepsáno:
 Kontakty:
Poznámka:

Evropská síť proti obchodu se zbraněmi (European Network Against Arms Trade – ENAAT) je volná síť evropských organizací které monitorují obchod zbraní v jednotlivých evropských zemích a které se snaží ho zastavit. Členem této sítě je i NESEHNUTÍ, které se vývozu zbraní z České republiky věnuje od 90. let minulého století.

Dokumenty: