Skip to main content

NESEHNUTÍ společně s dalšími občanskými iniciativami, experty, expertkami a firmami vytvořili webovou aplikaci mujplanmobility.cz, prostřednictvím které může veřejnost připomínkovat Plán udržitelné městské mobility. Dokument určí, jakým směrem se bude vyvíjet doprava v Brně v následujících desetiletích. Připomínky je možné podávat do konce března.
Plán udržitelné městské mobility je strategický dokument, na základě kterého bude moci Brno čerpat finanční prostředky z Evropské unie na tvorbu a reorganizaci dopravní infrastruktury, na vozidla veřejné dopravy, organizační a osvětové aktivity. Ke konci roku 2015 schválila Rada Statutárního města Brna ambiciózní vizi Plánu mobility, nyní může veřejnost připomínkovat koncept návrhové části Plánu mobility.
NESEHNUTÍ vytvořilo nástroj, kterým může brněnská veřejnost do obsahu dokumentu přímo zasáhnout do konce března 2016. “Neformální skupina spolků, firem i expertů a expertek vytvořila sadu z jejich hlediska důležitých návrhů, které může na novém připomínkovacím webu podpořit každý. Web navíc umožňuje podávání vlastních podnětů ke stávající podobě dokumentu,” vysvětluje motivaci ke vzniku webu Hana Chalupská z NESEHNUTÍ a pokračuje, “nabízíme veřejnosti další cestu, jak se do procesu zapojit.”
Všechny připomínky NESEHNUTÍ předá Odboru dopravy Statutárního města Brna, který má přípravu dokumentu na starosti. Obsahově Plán mobility zpracovává firma AF-CITYPLAN, s.r.o.
Podle neformální platformy má koncept návrhové části Plánu mobility velké rezervy. “Máme za to, že dokument nereflektuje poptávku ze strany veřejnosti, a to nejen brněnské, ale i mimobrněnské. Proto jsme se k aktivitě NESEHNUTÍ připojili se svými náměty,“ říká Jakub Kriš ze spolku Brno na kole. „Je dobře, že radnice představila koncept Plánu mobility ještě ve fázi polotovaru a žádá veřejnost o nápady na jeho doplnění. Zatím tam toho chybí opravdu hodně,“ říká za spolek Urban da Brno Jakub Kořínek. “V přípomínkách navrhujeme vyřazení zastaralých projektů a naopak začlenění novinek jako fond mobility či automatizované parkování pro kola i auta,” doplňuje za dopravní odborníky David Bárta.
“V dokumentu nám chybí konkrétní kroky města ke snížení emisí z dopravy na zákonnou úroveň. Brno dlouhodobě překračuje limity polétavého prachu, oxidů dusíku a ozonu, za což může především doprava. Všechny tyto látky při dlouhodobé expozici způsobují zdravotní problémy dospělým, dětem, i těm nenarozeným, zkracují nám život o měsíce a způsobují v Brně cca 360 úmrtí ročně,” říká za iniciativu DejchejBrno lékař Marek Čierny.
Projednávání dokumentu má několik fází. Harmonogram přípravy je rozfázován do podzimu 2016 a Odbor dopravy slibuje ještě jednu příležitost pro podávání připomínek. “Kampaň jsme spustili teď, protože je reálná šance, že budou připomínky do dokumentu zakomponovány. V pozdějších fázích to už bude mnohem obtížnější” dodává Hana Chalupská z NESEHNUTÍ.
 
Dokumenty:
Připomínkovací web NESEHNUTÍ: www.mujplanmobility.cz
Vize plánu mobility: http://www.mobilitabrno.cz/data_files/vize/02-vize-zbynek-sperat.pdf
Aktuálně připomínkovaný koncept: http://www.mobilitabrno.cz/navrhy
 
Kontakty:
Hana Chalupská, NESEHNUTÍ, hana@nesehnuti.cz
Marek Čierny, lékař, DejchejBrno
David Bárta, Centrum dopravního výzkumu
Jakub Kořínek, Urban da Brno
Jakub Kriš, Brno na kole