Skip to main content
Tiskové zprávy

Rozkoš v Brně připraví letošní oslavy Mezinárodního dne žen

Letošní brněnská oslava MDŽ má zdánlivě apolitické téma „wellness“. Tento pojem označuje pohodu a tělesnou i duševní prosperitu. MDŽ 2011 bude skutečným bonbónkem, lépe řečeno bonboniérou, která nabídne fúzi umění výtvarného, divadelního i hudebního ve formě duchovně-kulturního „wellness“ veletrhu atrakcí. Oslava se uskuteční 7. března na Fakultě sociálních studií a v Domě umění. V letošním roce si Evropská unie i celý svět připomenou sté výročí oslav Mezinárodního dne žen.
„Našim cílem je připomenout, že feministické hnutí přineslo ženám kromě práv, které se pojí s povinnostmi a zodpovědnostmi, také právo na rozkoš. Možná právě ženská rozkoš skýtá netušené možnosti pro společenskou změnu,“ vysvětluje spoluorganizátorka oslav socioložka Lucie Jarkovská z Masarykovy univerzity.
Každá účastnice oslav MDŽ si dle svého vkusu a libosti bude moci vybrat, jakým druhem péče si přeje být v den svého svátku zahrnuta.Výtvarnou stránku zajistí performerky a studentky tělového desingu z brněnské FAVU pod vedením osobité výtvarnice Lenky Klodové. Večerem provede Modelka XXL Venda Koblížková, která zahraje ukázky ze stejnojmenného představení brněnského HaDivadla a bude také zpívat, tančit a jezdit na rotopedu. Dále se můžeme těšit na módní přehlídku sofistikovaných zákusků nebo na „masážní“ křeslo, v němž bude každá usednuvší žena zahrnuta komplimenty ze strany pánského recitačního tělesa. To vše v režii Janky Ryšánek Schmiedtové. Významné momenty související s tímto dnem přiblíží i Informační kancelář Evropského parlamentu.
„Podhodnocování, zneviditelňování a marginalizace žen na úrovni společenské vytváří bludný kruh chronického ženského nesebevědomí. A právě emancipační kulturně-duchovní „wellness“ určené všem ženám bez rozdílu může sehrát pozitivní roli v znovunalezení vlastního sebevědomí, kreativity a touhy,“ dodává další z organizátorek, dramaturgyně Anna Saavedra. Své aktivity představí také organizace Rozkoš bez rizika, které bude výtěžek z akce věnován.
Večernímu programu v Domě umění bude předcházet od 14:00 panelová diskuse na Fakultě sociálních studií s názvem Femina – Res publica?! Budoucnost političek v Evropě 2020, kterou pořádá Informační kancelář Evropského parlamentu ve spolupráci s oborem genderových studií. Účast na debatě přislíbily političky europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), poslankyně Anna Putnová (TOP09) a poslankyně Kristýna Kočí (VV). Diskutovat budou o zastoupení žen v politice jak na evropské, tak národní úrovni.
Následně od 16:15 se uskuteční přednáška přední české hispanistky a spisovatelky Markéty Pilátové o domácím násilí ve Španělsku a Latinské Americe. Oslavám 7. března bude předcházet ještě genderový večer, který na 3. března připravilo NESEHNUTÍ v kavárně Kunštátská Trojka.
Více informací :
Lucie Jarkovská, organizátorka, obor genderových studií FSS MU, 604 932 153
Příloha :
Oslavy MDŽ v Brně organizuje již od roku 2004 neformální seskupení lidí, z nichž je většina napojena na nevládní organizace zabývající se ženskými právy (Genderové informační centrum NORA,o.p.s., NESEHNUTÍ či na obor genderových studií na Masarykově univerzitě). Loni byla navázána spolupráce s Informační kanceláří Evropského parlamentu, který podpořil zajištění programu i v letošním roce.